Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Skład, tryb pracy i zadania Komisji Rewizyjnej


W skład komisji wchodzą radni z wyjątkiem Przewodniczągo i zastepców Przewodniczącego Rady.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Mieczysław Kasprowicz - przewodniczący
 2. Daniel Świdurski - wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Krasicki - członek
 4. Bartłomiej Duszyński - członek
 5. Andrzej Czarnecki - członek

Zadania komisji:

 1. opiniowanie wykonania budżetu gminy i wystepowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie abslolutorium Wójtowi,
 2. przedkładanie Radzie sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę oraz wyniki innych ważniejszych kontroli,
 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy Czernikowo oraz regulaminu przyjętego przez Radę Gminy.


W związku z wykonywaną działalnością komisja ma prawo:

 1. wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych
 2. wglądu do ksiąg, rejestrów i planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością,
 3. zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
 4. żądania od wszystkich właściwych właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji
 5. powołania biegłych od uczestnictwa w pracach kontrolnych
 6. zwoływania narad z pracownikami kontrolowanej jednostki
 7. podejmowania innych czynności zmierząjących do wyjaśnienia spraw

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości. Natomiast kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani zawiadomic komisje o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosków.


 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-29 11:23
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-04 13:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-04 13:11

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2597711
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-10 14:26

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl