Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

  • herb

Zapytanie ofertowe

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera/osobiście na adres:
Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w terminie do dnia 24 lutego 2016 r., godz. 15:00, (decyduje data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • baner
  • logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023”.
  • herb
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro na wykonanie zadania pod nazwą „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu”. Biorąc pod uwagę spełnienie przez złożone oferty warunków technicznych określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość dokonania oceny zaoferowanego przez Wykonawców wyposażenia, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy „ADkom” Adam Błachnio, ul. Chełmińska 115, 86-300 Grudziądz.
  • herb
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
spośród ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Likwidacja barier architektonicznych przy Szkole Podstawowej w Mazowszu poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wymianę drzwi do sali gimnastycznej”przeprowadzanym w trybie ogłaszania zamówień publicznych o wartości netto powyżej 3 tys. euro, a mniejszej niż 14 tys. euro, udzielanych przez Gminę Czernikowo.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 241610
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-26 09:43

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2435374
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-18 12:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl