Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 24 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. W tym dniu sala posiedzeń wypełniona była po brzegi. Oprócz radnych oraz innych, stałych uczestników sesji na obrady przybyła liczna grupa nauczycieli i rodziców. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół XXII Sesji RG, po czym przystąpili do zadań zaplanowanych w porządku obrad.

Radny T. Krasicki zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie wyłączenia się z udziału w głosowaniu radnych, będących pracownikami Zespołu Szkół w Czernikowie. W ocenie wnioskodawców w kontekście art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, możliwe byłoby naruszenie ,,interesu prawnego" i unieważnienie podjętej uchwały przez Wojewodę. Wniosek został przegłosowany. Zgodnie z wcześniejszym wnioskiem o przygotowanie przez radcę prawnego obsługującego gminę opinii na ten temat, wyjaśnień udzieliła p. sekretarz gminy, która na podstawie pozyskanych w sprawie informacji uzasadniła, iż w przypadku tej uchwały pomiędzy radnymi zatrudnionymi w Zespole Szkół w Czernikowie, a treścią uchwały, nie zachodzi „interes prawny", gdyż uchwała tylko potwierdza dotychczasowy plan sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz określa projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i wynikających z nich granic obwodów. Ośmioletnich szkół podstawowych nie powołuje rada gminy, lecz tworzone są z mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Zgodnie z porządkiem obrad, jako pierwszą procedowano uchwałę intencyjną w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z procedurą p. Wójt omówił główne założenia ustawy Prawo oświatowe oraz przebieg działań i decyzji podjętych przez komisje RG, na podstawie których opracowano projekt uchwały, którą następnie Wójt zaprezentował zebranym.

Radni: Andrzej Czarnecki oraz Rafał Rutkowski na swój wniosek wyłączyli się z głosowania nad uchwałą, zaś radna Jadwiga Padlewska nie wyłączyła się z głosowania szczegółowo uzasadniając swoją decyzję.

W przedmiotowym głosowaniu udział wzięło 13 radnych - uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała intencyjna zostanie skierowana do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i po pozytywnym zaopiniowaniu poddana zostanie ponownemu procedowaniu.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2017 r. Po przedstawieniu przez p. Wójta jej treści oraz opinii komisji przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rady Gminy w Czernikowie.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-10 12:46
 • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • XXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-10 12:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15480
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-03 10:20

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2626567
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-13 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl