Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Czernikowo,

z przyjemnością przedstawiam efekt kilkumiesięcznej pracy nad Strategią Rozwoju Gminy Czernikowo do 2020. Dokument składa się z dwóch głównych elementów: diagnozy  społeczno - gospodarczej  naszej  jednostki  oraz  planu  strategicznego, uwzględniające go  cele  operacyjne  istotne  z  punktu  widzenia  możliwości rozwojowych.

Niniejsza strategia powstała przy aktywnej partycypacji przedstawicieli głównych grup  społecznych  Gminy  Czernikowo,  biorących  udział  w  warsztatach strategicznych   oraz   procesie   konsultacji społecznych.  Stała,  merytoryczna współpraca  Konwentu  Strategicznego  z  ekspertami  zewnętrznymi  w  jeszcze większym stopniu przekonuje mnie, iż dokument Strategii stanie się podstawą do prawdziwego rozwoju naszej Gminy.

Zapisy Strategii uwzględniają prioryte ty rozwojowe naszej Gminy do 2020 r., co jest zgodne  z  zapisami  dokumentów  strategicznych  na  poziomie  krajowym,  m.in. Średniookresowej  Strategii  Rozwoju  Kraju  2020  oraz  Strategii  Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego Plan Modernizacji 2020+. Ponadto Str ategia wpisuje się w nową perspektywę finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Cele rozwojowe zgodne z priorytetami spójnymi z wytycznymi płynącymi z  dokumentów  programowych,  zwiększą  możliwości  Gminy  Czernikowo  na pozyskanie środków fi nansowych niezbędnych dla przeprowadzenia szeregu zmian i modernizacji istniejącej infrastruktury.

W tym miejscu pragnę także szczerze podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w pracach związanych z opracowaniem dokumentu, a przede wszystkim człon kom Konwentu Strategicznego. Ich merytoryczne zaangażowanie w proces tworzenia dokumentu przesądziło o jakości i realności celów założonych do roku 2020.

Z wyrazami szacunku,
Zdzisław Gawroński

Adres

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.