Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2016-2025 za 2016 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-29 14:10
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-29 14:13

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-29 14:04

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2017 roku"

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-22 13:07

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-22 13:04

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-20 09:31

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Olimpijczyk"

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-14 13:25

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czernikowo w dniu 14.03.2017 roku

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-14 08:47

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-13 09:19

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-03-13 09:16

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 10:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-02 10:58

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-27 14:38

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-16 09:01
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-27 14:38

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu autobusów gminnych za przejazdy niezwiązane z oświatą

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-09 14:14

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-09 14:10

Zarządzenie Nr 4a/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-02-14 15:44

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w składzie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-01-30 14:24

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Wygoda”.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 08:21

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo”.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-05 07:47

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2017 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo w zamian za przypadające w sobotę święta.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 13:12

Adres

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.