Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-07-09 10:55

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Kiełpiny''.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-07-09 11:10

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-07-04 14:02

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-07-04 13:35
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-04 13:45

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 czerwca 2018 roku. w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Czernikowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-14 13:13

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 1 676 250 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-14 08:16
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 08:15

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 czerwca 2018r w sprawie organizacji i działania Systemu Wykrywania i Alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-11 14:24
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 08:14

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-11 14:09

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa danych.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-11 14:06

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-11 14:02

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Czernikowo”

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-05-28 08:08

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-05-30 13:08

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-05-30 13:06

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-05-07 14:39

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-30 14:36

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-26 09:05

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-26 09:03

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zasady wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-12 14:20

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-09 13:56

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-09 13:54

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości” - utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-29 12:10

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-06 08:19

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2017-2027 za 2017 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-29 12:08

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zasady wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-20 09:33

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-16 10:34

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-08 12:29

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-16 10:32

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2018-2027

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-16 10:30

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-26 10:48

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw opracowania systemu wdrożenia reformy ochrony danych osobowych.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-13 13:38

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:32

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:26

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 11:24

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego w Czernikowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:06

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:02

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2018 roku”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-11 10:12

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2018 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo w zamian za przypadające w sobotę święta.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-02 12:24

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Kiełpiny”.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-02 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 629
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-09 11:10

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2521946
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-18 10:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl