Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o zwrocie kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych

Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów:

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna odbywa się na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wójtem Gminy Czernikowo i rodzicami lub opiekunem.

Umowa zawierana jest na czas określony tj. okres nauki w danym roku szkolnym.

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a szkołą jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym:

 1. Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
 2. Do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeżeli uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 3. Do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 4. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie do dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przedszkola lub ośrodka.

Kontakt: Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie

Podinspektor ds. oświaty
Marzena Mąkólska
Tel. 54 287 50 01 (38), tel. kom. 533-138-204

drukuj (Informacja o zwrocie kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych)

Metryka

 • opublikował: Praktykant
  data publikacji: 2022-07-27 12:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-28 09:47

Wniosek

Metryka

 • opublikował: Praktykant
  data publikacji: 2022-07-27 13:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44465
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-01 11:24