Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań, Rada w drodze uchwały, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Komisje te podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

Komisje stałe:

 1. Komisja Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu,
 2. Komisja Rewizyjna
 3. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 4. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

 1. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady

W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady Gminy w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji, z wyjątkiem Komisji Reiwzyjnej, w skład której wchodzą wyłącznie radni.

Przewodniczacy Komisji kieruje jej pracami, a w szególności:

 1. ustala terminy i porządek posiedzeń,
 2. zapewnia przygotowanie i dostarczanie członkom komisji niezbednych materiałów,
 3. zwołuje posiedzenia komisji,
 4. kieruje obradami komisji,
 5. zwołuje posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków składu komisji, Przewodniczącego Rady lub Wójta Gminy
 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-02 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9025
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-23 13:39

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3640144
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-31 13:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl