Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu płatności podatku, lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego (por. art. 53 § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Wysokość odsetek za zwłokę w stosunku rocznym wynosi począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku – 8% w stosunku rocznym (Mon. Pol. z 2016 r. Nr 20).

Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę

Kz x L x O
------------ = On = Opz
   365

Poszczególne wzory i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu (Odsetki podatkowe do zapłaty podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych wg zasady: końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2020-08-24 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2924
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-24 11:48