Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/33/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 13:07

UCHWAŁA Nr V/34/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2019-2027

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 13:35

UCHWAŁA Nr V/35/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zw ierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2019 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 13:39

UCHWAŁA Nr V/36/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie przekształcenia szkoły poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 13:42

UCHWAŁA Nr V/37/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie oraz włączenia do Zespołu Szkół w Czernikowie Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 13:46

UCHWAŁA Nr V/38/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 13:51

UCHWAŁA Nr V/39/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działek położonych we wsi Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 13:55

UCHWAŁA Nr V/40/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki położonej we wsi Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 13:59

UCHWAŁA Nr V/41/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki położonej we wsi Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 14:04

UCHWAŁA Nr V/42/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 14:07

UCHWAŁA Nr V/43/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 14:14

UCHWAŁA Nr V/44/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie zarządzenia wyboru organów sołectwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 14:16

UCHWAŁA Nr V/45/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-28 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-28 14:18