Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2021 r.

Lp. Data wpływu  Przedmiot wniosku
1. 8.01.2021  Fotowoltaika - wydatki
2. 8.01.2021  Instalacje fotowoltaiczne w Gminie
3. 13.01.2021  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
4. 14.01.2021  Program opieki nad zwierzętami
5. 15.01.2021  Wypadki drogowe z udziałem dzikich zwierząt
6. 16.01.2021  Budowa oczyszczalni ścieków
7. 20.01.2021  Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych
8. 1.02.2021  Finanse Gminy
9. 3.02.2021  Wdrożenie standardów dyrektywy o ochronie sygnalistów
10. 8.02.2021  Zabytki w Gminie
11. 5.02.2021  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
12. 10.02.2021  Opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
13. 1.03.2021  Ankiety inwentaryzacyjne
14. 1.03.2021  Ochrona zwierząt
15. 10.03.2021  Obligacje 
16. 12.03.2021  Pomiary wody i gleby
17. 16.03.2021  Kredyty 
18. 18.03.2021  Budowa toalety publicznej
19. 23.03.2021  Inwestycje
20. 30.03.2021  Młodzieżowa rada gminy
21. 12.04.2021  Drogi wojewódzkie na terenie Gminy
22. 13.04.2021  Punkty sprzedaży napojów alkoholowych
23. 23.04.2021  Lekcje etyki/religii w szkołach
24. 04.05.2021  Właściciele nieczynnych cmentarzy w gminie Czernikowo
25. 04.05.2021  Pracownicze plany kapitałowe
26. 11.05.2021  Stan zatrudnienia
27. 11.05.2021  Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe
28. 18.05.2021  Zmowy przetargowe - badanie
29. 20.05.2021  Zobowiązania JST
30. 24.05.2021  Marketing internetowy
31. 24.05.2021  Funkcjonowanie inicjatywy lokalnej
32. 25.05.2021  Sprzedaż nieruchomości pod infrastrukturę drogową
33. 08.06.2021  Sprzęt elektroniczny w Przedszkolu
34. 09.06.2021  Farmy fotowoltaiczne
35. 10.06.2021  Oświadczenia majątkowe
36. 21.06.2021  Profil gminny na facebooku
37. 21.06.2021  Powoływanie dyrektora Instytucji Kultury
38. 25.06.2021  Decyzje środowiskowe
39. 20.07.2021  Rozwiązania oparte na zasobach przyrody
40. 28.07.2021  Rezerwa subwencji oświatowej
41. 12.08.2021  Wniosek o dofinansowanie
42. 12.08.2021  Wniosek o dofinansowanie „Rozwój kształcenia zawodowego…”
43. 30.08.2021  Inspektor Ochrony Danych - informacje
44. 09.09.2021  Interwencje uboczne
45. 15.09.2021  Loterie i konkursy zachęcające do szczepień
46. 22.09.2021  Ogłoszenia płatne w prasie
47. 27.09.2021  Szczepienia
48. 30.09.2021  Nieruchomości przeznaczone na dzierżawę lub najem pod farmę fotowoltaiczną
49. 4.10.2021  Loterie promocyjne
50. 5.10.2021  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
51. 7.10.2021  „Aktywna tablica”
52. 8.10.2021  Realizacja umów o zamówienie publiczne
53. 22.10.2021  Jednostki OSP
54. 27.10.2021  Analiza zagrożeń
55. 29.10.2021  Inwentaryzacja źródeł ciepła
56. 2.11.2021  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
57. 4.11.2021  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
58. 4.11.2021  Raport o stanie Gminy
59. 8.11.2021  Systemy teleinformatyczne
60. 15.11.2021  Audyty-systemy teleinformatyczne
61. 15.11.2021  Użytkowanie artykułów piśmienniczych i biurowych
62. 15.11.2021  Dane sołtysów
63. 16.11.2021  Dane urzędników
64. 18.11.2021  Koszty utrzymania (domena UG i hosting strony internetowej)
65. 30.11.2021  Operaty szacunkowe
66. 3.12.2021  Kontrole stanu technicznego budynku
67. 8.12.2021  Ochrona środowiska - informacje
68. 27.12.2021  Szczepienia w placówkach oświatowych

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-04-15 13:04
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-24 10:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2112
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-24 10:52