Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 76/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-01-02 09:27

ZARZĄDZENIE NR 75/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-12-13 10:53

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-12-17 14:23

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-12-05 07:51

ZARZĄDZENIE NR 72/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-11-28 07:58

ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-11-27 10:20
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-27 10:23

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-11-21 09:34

ZARZĄDZENIE NR 69/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2019rok i projektu WPF na lata 2019-2027

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-11-21 09:14
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 09:15

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-11-21 08:57

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-24 14:34
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-24 14:38

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-24 14:33
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-24 14:38

ZARZĄDZENIE NR 65/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 04 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Czernikowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-08 12:46

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia przeglądu materiałów w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony oraz sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją w celu przekazania ich do kancelarii specjalnej.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-08 12:34

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-08 12:29
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-08 12:29

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości” - utworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-30 15:32

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pil. „Dostawa koparko-ladowarki na potrzeby PSZOK w miejscowości Jackowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-08 09:50

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 września 2018r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-10-08 09:46

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 04 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:25

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:23

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:22

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 WÓJTA GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 29 sierpnia 2018 roku W sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia w dniu 30.08.2018 roku przetargu na sprzedaż lokalu usługowego znajdującego się w budynku mieszkalno-administracyjnym położonym w Czernikowie stanowiącym własność komunalną Gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:20

ZARZĄDZENIE NR 55 / 2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadań pod nazwą „ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek ”

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:18

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadań pod nazwą „ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze”

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:16

ZARZĄDZENIE NR 53 /2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadań pod nazwą „ Budowa placu zabaw w Parku 700-Iecia w miejscowości Czernikowo”

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:13

ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadań pod nazwą „ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:11

ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych po przejściu frontu burzowego w nocy w dniu 9 sierpnia 2018 r

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-09-18 10:08

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernikowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-08-21 10:33
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 10:34

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-08-14 10:08

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-08-08 08:48

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-08-08 08:43
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-10 08:24

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-08-08 08:40

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-08-08 08:38

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-08-08 08:28

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-08-08 08:24

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkól w Czernikowie na przedszkole”.

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-07-26 11:23

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Czernikowie.

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-07-26 11:23

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-07-26 11:23

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2018-07-26 11:23

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-07-09 10:55

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Kiełpiny''.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-07-09 11:10

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-07-04 14:02

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-07-04 13:35
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-04 13:45

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 czerwca 2018 roku. w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Czernikowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-14 13:13

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 1 676 250 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-14 08:16
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 08:15

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 czerwca 2018r w sprawie organizacji i działania Systemu Wykrywania i Alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-11 14:24
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 08:14

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-11 14:09

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa danych.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-11 14:06

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-06-11 14:02

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Czernikowo”

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-05-28 08:08

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-05-30 13:08

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-05-30 13:06

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-05-07 14:39

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-30 14:36

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-26 09:05

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-26 09:03

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zasady wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-12 14:20

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-09 13:56

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-09 13:54

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości” - utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-29 12:10

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-04-06 08:19

ZARZĄDZENIE Nr 16a/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie wprowadzające zasady rachunkowości.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-11-21 09:41

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2017-2027 za 2017 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-29 12:08

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zasady wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-20 09:33

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-16 10:34

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-08 12:29

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-16 10:32

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2018-2027

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-03-16 10:30

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-26 10:48

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw opracowania systemu wdrożenia reformy ochrony danych osobowych.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-13 13:38

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:32

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:26

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 11:24

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego w Czernikowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:06

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-09 11:02

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2018 roku”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-11 10:12

ZARZĄDZENIE Nr 2a/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 02 stycznia 2018 roku . w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-11-21 09:45

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2018 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo w zamian za przypadające w sobotę święta.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-02 12:24

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Kiełpiny”.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-02 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2534
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-02 09:27

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3631101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-31 13:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl