Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVII/147 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 07:30

UCHWAŁA Nr XVII/148 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 07:33

UCHWAŁA Nr XVII/149 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 07:34

UCHWAŁA Nr XVII/150 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 07:37

UCHWAŁA Nr XVII/151 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2020-2030

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 07:44

UCHWAŁA Nr XVII/152 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 07:46

UCHWAŁA Nr XVII/153 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w miejscowości Kiełpiny

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/154 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w miejscowości Mazowsze

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/155 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr VII/64/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/156 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/157 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/158 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/159 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernikowo na rok szkolny 2020/2021

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/160 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/161 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/162 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G z dnia 23 marca 2020 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/163 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor wniesionej dnia 31 maja 2020 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

UCHWAŁA Nr XVII/164 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor wniesionej dnia 2 kwietnia 2020 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-07 11:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2823
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-07 11:14