Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • logo

Informacje z otwarcia ofert

 • Loga

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2020 r. pod numerem 768768-N-2020

 • loga

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2020 r. pod numerem 763729-N-2020.

 • Loga

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2020 r. pod numerem 615344-N-2020

 • Loga

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Czernikowo” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2020 r. pod numerem 602600-N-2020

 • Loga

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa  wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin”  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2020 r.  pod numerem 596207-N-2020

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w latach 2021-2023” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2020 r. pod numerem 590656-N-2020
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2020 r. pod numerem 564699-N-2020

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2020 r. pod numerem 546748-N-2020

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2020 r. pod numerem 543319-N-2020

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2020 r. pod numerem 541730-N-2020.

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni logistycznej i informatycznych w Zespole Szkół w Czernikowie” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2020 r. pod numerem 535694-N-2020

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2020 r. pod numerem 524838-N-2020.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2020 roku” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2020 r. pod numerem 519766-N-2020.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernikowo oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r.” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2020 r. pod numerem 511298-N-2020.

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2020 r. pod numerem 503445-N-2020

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Jackowie” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S198 w dniu 14.10.2019 r. pod numerem referencyjnym 481542-2019-PL

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2019 r. pod numerem 607112-N-2019.

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2019 r. pod numerem 601443-N-2019.

 • -

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernikowo poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Osówka i Witowąż” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2019 r. pod numerem 600706-N-2019.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Jackowie" opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S163 w dniu 26.08.2019 r. pod numerem referencyjnym 400817-2019-PL - znak postępowania: IWP.271.1.10.2019

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osówka” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2019 r. pod numerem 583564-N-2019

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2019 r. pod numerem 578012-N-2019

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osówka” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2019 r. pod numerem 575942-N-2019

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2019 r. pod numerem 574729-N-2019.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Czernikowo” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2019 r. pod numerem 568561-N-2018
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2019 r. pod numerem 542362-N-2019
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2019 r. pod numerem 507994-N-2019
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2019 roku” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2019 r. pod numerem 502521-N-2019

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40675
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-14 12:22