Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr III/17/2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-14 12:13

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2018-2027

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-02 13:06

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-02 13:07

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kikół w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Czernikowo opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-02 13:08

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-02 13:10

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-02 13:12

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-02 13:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3778
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-14 12:12