Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-31 13:08

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-15 14:49

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z kluczami w obiekcie Urzędu Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-08 09:06

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Czernikowo w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-08 09:03

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w składzie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-30 14:25

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-30 11:12

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-30 13:26

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-27 12:50

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-27 09:31

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-19 14:39

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zasad i norm przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego, umundurowania, ekwiwalentów za używanie odzieży własnej i prania, przydziału napoi, środków higienicznych i środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-17 13:12

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok i projektu WPF na lata 2016-2025

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-16 10:38

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Wygoda - Steklinek, dróg gminnych Nr 101123C i 101122C w miejscowości Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ulicy Zajączkowo i ulicy Polnej w miejscowości Czernikowo”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-09 07:52

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-11-23 12:34

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-29 08:18

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-27 10:12

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ochrony obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-23 12:39

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót wykonanych w ramach zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-20 09:44

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-07 11:49

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-07 08:26

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02 października 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-06 15:49

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02 października 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-06 11:57

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kijaszkówiec”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-06 11:05

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-06 10:55

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-10-06 10:51

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-09-23 07:33

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 08 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-09-22 12:35

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-08-17 13:46

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-08-13 10:51

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-08-06 12:09

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-08-06 12:07

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych po przejściu burzy w dniu 25.07.2015 r

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-07-31 07:37

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-07-27 11:17

Zarządzenie Nr 40a/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych po przejściu nawałnicy w dniu 19.07.2015 r

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-07-30 15:13

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-07-10 08:44

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-07-22 09:39

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-07-08 10:10

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-06-29 14:31

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-06-29 09:05

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-06-29 09:03

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-06-18 08:24

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-06-11 10:04

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2015 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo w zamian za przypadające w sobotę święta.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-29 12:43

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany na stanowisku inspektora bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-29 12:40

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-29 11:32

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-21 11:50

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-14 11:14

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-14 11:11

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-05 10:56

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-07 12:54

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-04-23 14:26

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-04-23 14:23

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-04-23 14:20

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-04-20 14:47

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-04-14 14:15

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-04-03 13:13

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku stałym ,,Mój rynek" w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-31 14:51

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-04-02 09:03

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-20 14:40

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-20 14:37

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2014-2025 za 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-20 14:34

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-20 14:31

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku stałym „Mój Rynek” w Czernikowie”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-13 11:46

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 marca 2015 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2015 roku”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-09 10:24

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-04 08:15

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 lutego 2015 r.w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-02-24 13:51

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-02-23 11:22

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-02-23 11:12

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-02-19 12:04

Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-02-13 12:03

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie ,,Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo gmina Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-02-13 11:54

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-02-13 11:50

Zarządzenie Nr 2/2015 Wojta Gminy Czernikowo z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-01-19 13:54

Zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-01-19 13:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6416
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 13:09