Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Czernikowo, działając na podstawie § 6 uchwały Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, nie później niż do dnia 5 maja 2020 r. do godziny 13:45.

drukuj (Zaproszenie do składania ofert)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-14 08:08

Sprawozdania budżetowe - 2019 rok

drukuj (Sprawozdania budżetowe - 2019 rok)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-14 07:56

Sprawozdania budżetowe - 2018 rok

drukuj (Sprawozdania budżetowe - 2018 rok)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-14 07:56

Sprawozdania budżetowe - 2017 rok

drukuj (Sprawozdania budżetowe - 2017 rok)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-14 07:59

Pytania i odpowiedzi

drukuj (Pytania i odpowiedzi)

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-20 11:56

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-06 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2783
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-06 14:54