Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019 r.

Lp. Data wpływu  Przedmiot wniosku
1. 31.01.2019   Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018r.
2. 04.02.2019   Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.
3. 05.02.2019   Liczba mieszkańców Gminy Czernikowo do roku 1995.
4. 06.02.2019   Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
5. 02.01.2019   Działalność marketingowa i promocyjna Urzędu Gminy.
6. 04.03.2019   Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu w roku 2018.
7. 04.03.2019   Sprawozdania OS-5, J-06, RRW-2 za 2018 rok.
8. 15.03.2019   Usługi firm zewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych RODO.
9. 15.03.2019   Wynagrodzenia w Urzędzie Gminy oraz umowy zlecenia i o dzieło.
10. 20.03.2019   Dostęp do informacji publicznej w gminach Kujawsko-Pomorskiego
11. 22.03.2019   Emitowane w latach 2016-2018 obligacje, subrogacja i przewidywane obligacje w 2019r.
12. 25.03.2019   Portal Mikroprzedsiębiorcy na stronie internetowej Urzędu Gminy.
13. 08.04.2019   Cyfrowe usługi publiczne.
14. 08.04.2019   Gminna ewidencja zabytków.
15. 03.04.2019   Usługi dot. IODO, efektywny obieg dokumentów, BIP transmisja danych.
16. 10.04.2019   Usługi Inspektora Ochrony Danych
17. 09.04.2019   Audyt wewnętrzny.
18. 10.04.2019   Ewidencja i plan odnowy zabytków.
19. 04.04.2019   Wielkość i struktura wydatków socjalnych w 2018r.
20. 30.04.2019   Wykaz sołtysów.
21. 29.04.2019   BIP- kto prowadzi, dostawca BIP i szkolenia pracowników.
22. 30.04.2019   Nasadzenie i nawodnienie drzew.
23. 06.05.2019   Komputery, serwery i obsługa informatyczna w Urzędzie Gminy.
24. 06.05.2019   Rozprawa doktorska o PPP.
25. 15.05.2019   Oprogramowania i audyty w Urzędzie.
26. 22.05.2019   Telefony i operatorzy w Urzędzie.
27. 28.05.2019   Sprzęt do oczyszczania miasta.
28. 30.05.2019   Usługi IODO w Urzędzie.
29. 30.05.2019   VAT w Gminie.
30. 30.05.2019   Legislator i obsługa sesji – elektroniczna.
31. 04.06.2019   Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy 2018r.
32. 24.06.2019   Zmiany społeczno-gospodarcze w rozwoju gminy w Urzędzie Gminy w 2018r.
33. 26.06.2019   Obsługa prawna, audytorska i IODO w Urzędzie Gminy i jednostkach.
34. 14.06.2019   Rezolucja przeciwko 5G.
35. 02.07.2019   Audyt wewnętrzny.
36. 08.07.2019   Korzystanie w usług telekomunikacyjnych.
37. 09.07.2019   Konsultacje społeczne- megaustwa telekomunikacyjna.
38. 10.07.2019   Współpraca gminy z innymi podmiotami.
39. 29.07.2019   Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej.
40. 31.07.2019   Dane kontaktowe do Urzędu Gminy.
41. 02.08.2019   Wykaz pomocy dydaktycznych z rezerwy subwencji.
42. 19.08.2019   Dane - zabytki.
43. 19.08.2019   Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
44. 26.08.2019   Stan informatyzacji w urzędzie.
45. 02.09.2019   Spalanie śmieci- zgłaszanie.
46. 09.09.2019   Odpady komunalne.
47. 19.09.2019   Linie Włocławek Azoty -Toruń Elana.
48. 19.09.2019   Zdarzenia w Gminie-GKRPA.
49. 23.09.2019  Decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, odnawialne źródła energii.
50. 22.10.2019   Dane sołtysów.
51. 21.10.2019   Bezpieczny uczeń- akcja do szkół podstawowych i świetlic.
52. 22.10.2019   Ilość osób zatrudnionych w placówce.
53. 24.10.2019   Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych.
54. 06.11.2019   Informacje dotyczące Raportu o stanie Gminy za 2018r.
55. 08.11.2019   Informacje o szkoleniach- wpływ urządzeń bezprzewodowych.
56. 21.11.2019   Moce anten nadawczych.
57. 03.12.2019   Badanie ankietowe dotyczące satysfakcji klienta.
58. 12.12.2019   Płatności bezgotówkowe.

 

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-04-20 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1805
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-20 13:49