Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 UCHWAŁA NR 1 

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernikowie

 z dnia 03 października 2006 roku 

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego 

Na podstawie art. 17, ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

/Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami/  

uchwala się co następuje: 

§ 1.

Przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej została wybrana Pani Mariola Rossochacka .  

§ 2.

Zastępcą Przewodniczącego Gminnej Komisji wyborczej została wybrana Pani Sylwia Damska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

                                 Przewodniczący

                               Gminnej Komisji Wyborczej 

                                   / Mariola Rossochacka

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-10-18 12:59
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-10-18 13:08
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-10-25 14:21
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-11-08 15:41
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-11-09 11:27

UCHWAŁA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Czernikowie

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Czernikowo zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242), Gminna Komisja Wyborcza w Czernikowie uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach do Rady Gminy Czernikowo zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.: 

Numer 16        – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-Lepsza Gmina

Numer 17        – Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Czernikowo

Numer 18        – Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Rozwój w Czernikowie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

Mariola Rossochacka       

Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

Sylwia Damska                       

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej

Anna Sobocińska                   

Stanisława Zimolęg                 

Beata Gąsiewicz                     

Mariusz Wójtewicz                 

Anna Chlebowska                  

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-10-25 14:38
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-25 16:10

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Czernikowie

z dnia 25 października 2006 r. 

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Czernikowo zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Gminna Komisja Wyborcza w Czernikowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Czernikowo zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

W dniu 24 października 2006 r. Gminna Komisja Wyborcza w Czernikowie dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Czernikowo.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery: 

Numer 16        – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-Lepsza Gmina

Numer 17        – Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Czernikowo

Numer 18        – Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Rozwój w Czernikowie 

            Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-10-25 17:02
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-25 17:02
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-10-25 16:52

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernikowie

z dnia 27 października 2006

w sprawie list kandydatów na radnych

w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Czernikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się następującą listę kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006:

Okręg Nr 1

Lista nr 16 – KWW W.S. LEPSZA GMINA

1.

AŁTYN Romuald Wojciech, lat 52, zam. Czernikowo

2.

DĄBROWSKI Dariusz Kazimierz, lat 37, zam. Czernikowo

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

KAMIŃSKI Stanisław Jan, lat 58, zam. Czernikowo

2.

KASPROWICZ Mieczysław Franciszek, lat 55, zam. Czernikowo

3.

MAKOWSKI Czesław Mikołaj, lat 45, zam. Czernikowo

4.

PADLEWSKA Jadwiga Helena, lat 44, zam. Czernikowo

5.

SZWARGULSKA Helena Klara, lat 45, zam. Czernikowo

Lista nr 18 – KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ W CZERNIKOWIE

1.

URBAŃSKI Jacek, lat 41, zam. Czernikowo

2.

BORUCKI Roman, lat 52, zam. Czernikowo

3.

KOŁODZIEJCZYK Antoni, lat 65, zam. Czernikowo

4.

MUCHEWICZ Mariola, lat 51, zam. Czernikowo

5.

AMBROŻKIEWICZ Paweł, lat 55, zam. Czernikowo

Okręg Nr 2

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP

1.

MIELNICZUK Zdzisława Maria, lat 60, zam. Czernikówko

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

KOZICKI Władysław, lat 52, zam. Czernikówko

Lista nr 18 – KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ W CZERNIKOWIE

1.

PIETRUSZEWSKI Marek Stanisław, lat 51, zam. Czernikówko

Okręg Nr 3

Lista nr 16 – KWW W.S. LEPSZA GMINA

1.

MIRZEJEWSKI Zbigniew, lat 49, zam. Ograszka

2.

ŁOPUSZYŃSKI Andrzej Jan, lat 47, zam. Steklin

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

BOŻEJEWICZ Adam Jan, lat 59, zam. Steklin

2.

ZIÓŁKOWSKI Wiesław, lat 42, zam. Ograszka

Okręg Nr 4

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1.

DEJEWSKI Marek Karol, lat 27, zam. Osówka

Lista nr 16 – KWW W.S. LEPSZA GMINA

1.

TUBIELEWICZ Krzysztof Kazimierz, lat 24, zam. Makowiska

2.

LEWANDOWSKI Ludwik, lat 46, zam. Osówka Kolonia

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

PLEWA Krzysztof Włodzimierz, lat 41, zam. Makowiska

2.

TRENDEWICZ Anna, lat 52, zam. Osówka

Lista nr 18 – KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ W CZERNIKOWIE

1.

KOPCZYŃSKI Piotr, lat 35, zam. Makowiska

2.

SAWICKI Marcin, lat 26, zam. Osówka Kolonia

Okręg Nr 5

Lista nr 16 – KWW W.S. LEPSZA GMINA

1.

PIWNICKI Jarosław, lat 35, zam. Steklinek

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

ZIÓŁKOWSKI Mirosław, lat 46, zam. Steklinek

Okręg Nr 6

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

ROGALSKA Barbara, lat 42, zam. Witowąż

Lista nr 18 – KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ W CZERNIKOWIE

1.

MARKOWSKI Krzysztof, lat 42, zam. Wygoda

Okręg Nr 7

Lista nr 16 – KWW W.S. LEPSZA GMINA

1.

GIZELA Mariusz, lat 30, zam. Kijaszkówiec

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

KRZEMIŃSKI Zbigniew, lat 55, zam. Kijaszkowo

Okręg Nr 8

Lista nr 16 – KWW W.S. LEPSZA GMINA

1.

FORDOŃSKI Stanisław, lat 68, zam. Mazowsze Parcele

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, lat 46, zam. Mazowsze Parcele

Okręg Nr 9

Lista nr 16 – KWW W.S. LEPSZA GMINA

1.

BOJARSKI Andrzej, lat 31, zam. Rozstrzały

Lista nr 17 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY CZERNIKOWO

1.

CIEĆWIERZ Dariusz, lat 37, zam. Kiełpiny

Lista nr 18 – KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ W CZERNIKOWIE

1.

POLANOWSKI Dawid Kazimierz, lat 28, zam. Kiełpiny

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Mariola Rossochacka

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

 

Mariola Rossochacka

           

Zastępca Przewodniczącego

 

Sylwia Damska

           

Członkowie:

 

1)

Anna Sobocińska

           

2)

Stanisława Zimolęg

           

3)

Beata Gąsiewicz

           

4)

Mariusz Wójtewicz

           

5)

Anna Chlebowska

           

/pieczęć Komisji/

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-10-27 17:24
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-10-27 17:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8245
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-03-24 16:17