Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-25 09:40

Wyniki Referendum w Gminie Czernikowo.

Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 GMINA
Liczba osób uprawnionych do udziału
w referendum
1392 1135 1025 1450 1141 846 6989
Liczba osób, którym wydano karty
do głosowania
65 57 38 46 82 16 304
Liczba kart wyjętych z urny 65 57 38 46 82 16 304
Liczba kart ważnych 65 57 38 46 82 16 304
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
Nieważnych 2 0 1 1 8 0 12
Ważnych 63 57 37 45 74 16 292
TAK 49 42 31 34 64 11 231
NIE 14 15 6 11 10 5 61
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
Nieważnych 1 2 3 1 6 0 13
Ważnych 64 55 35 45 76 16 291
TAK 19 5 9 6 11 4 54
NIE 45 50 26 39 65 12 237
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
Nieważnych 0 2 2 0 4 0 8
Ważnych 65 55 36 46 78 16 296
TAK 61 50 34 41 73 13 272
NIE 4 5 2 5 5 3 24
Frekfencja 4,67 5,02 3,71 3,17 7,19 1,9 4,35

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-07 10:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-07 10:31

INFORMACJA

Czernikowo, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Wójt Gminy Czernikowo informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r (Dz. U. Nr 157, poz. 936), jak również rozdział 7 Kodeksu wyborczego art.54-61   wnioski o sporządzaniu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym w dniu 06 września 2015 r. można składać w tutejszym Urzędzie Gminy tj. pokój nr 6 Pani Magdalena Krasuska – Z-ca Kierownika USC do dnia 28 sierpnia 2015r w godzinach pracy urzędu. Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod nr 054 287 50 01 wew.51.


Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-17 11:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 11:20

INFORMACJA o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Urząd Gminy w Czernikowie informuje , że wyznaczono następujące miejsca na obwieszczenia i plakaty wyborcze:

 1. W Czernikowie – słup ogłoszeniowy i tablica informacyjna przy ul. Słowackiego
 2. W Mazowszu – przy budynku poczty na tablicy ogłoszeniowej
 3. W Kijaszkowie -  przy sklepie nas tablicy ogłoszeniowej .
 4. W Steklinku przy wjeździe do posesji Pana Tomczyka na tablicy ogłoszeniowej
 5. W Steklinie spółdzielnia „Rolnik”– na tablicy informacyjnej na ścianie budynku administracji spółdzielni.
 6. W Makowiskach - przy szkole obok bramki wejściowej na tablicy ogłoszeniowej.
 7. W Osówce – przy budynku Ośrodka Zdrowia na tablicy ogłoszeniowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-29 09:17

Więcej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: pkw.gov.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5548
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-07 10:31