Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVII/293 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:27

UCHWAŁA Nr XXXVII/294 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2022-2032

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:30

UCHWAŁA Nr XXXVII/295 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:32

UCHWAŁA Nr XXXVII/296 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:37

UCHWAŁA Nr XXXVII/297 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:39

UCHWAŁA Nr XXXVII/298 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:41

UCHWAŁA Nr XXXVII/299 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:43

UCHWAŁA Nr XXXVII/300 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie przez Gminę Czernikowo wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:45

UCHWAŁA Nr XXXVII/301 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego „Mój Rynek” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:48

UCHWAŁA Nr XXXVII/302 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Czernikowo do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:51

UCHWAŁA Nr XXXVII/303 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:52

UCHWAŁA Nr XXXVII/304 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej obrębie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-03 10:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1250
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-03 10:55