Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony


Wybory do Parlamentu Europejskiego - Podsumowanie


Frekwencja

OBW Adres Uprawnionych Frekwencja
1. Zespół Szkół w Czernikowie 1335 15,65 %
2. Szkoła Podstawowa w Osówce 1115 11,12 %
3. Szkoła Podstawowa w Mazowszu 1026 10,04 %
4. Zespół Szkół w Czernikowie 1443 12,27 %
5. Zespół Szkół w Czernikowie 1096 21,44 %
6. Szkoła Podstawowa w Osówce 852 8,80 %
Gmina   6867 13,22 %


Wyniki głosowania w gminie Czernikowo
(Liczba głosów oddanych na listy)

Lista OKW
nr 1
(głosów/%)
OKW
nr 2
(głosów/%)
OKW
nr 3
(głosów/%)
OKW
nr 4 (głosów/%)
OKW
nr 5 (głosów/%)
OKW
nr 6 (głosów/%)
nr 1 Solidarna Polska 11/5,58% 4/3,42% 3/3,09% 5/2,92% 6/269% 1/1,33%
nr 2
Ruch Narodowy
0/0% 2/1,71% 3/3,09% 3/1,75% 5/2,24% 1/1,33%
nr 3
KKW SLD-UP
25/12,69% 25/21,37% 10/10,31% 21/12,28% 26/11,66% 10/13,33%
nr 4
KW PiS
54/27,41% 39/33,33% 30/30,93% 49/28,65% 69/30,94% 28/37,33%
nr 5
Europa Plus
8/4,06% 4/3,42% 2/2,06% 3/1,75% 5/2,24% 1/1,33%
nr 6
Polska
Razem
8/4,06% 0/0% 1/1,03% 8/4,68% 5/2,24% 1/1,33%
nr 7
Nowa Prawica
15/7,61% 2/1,71% 6/6,18% 14/8,19% 15/6,73% 0/0%
nr 8
KW PO RP
58/29,44% 26/22,22% 19/19,59% 38/22,22% 74/33,18% 18/24%
nr 9
KW PSL
18/9,14% 15/12,82% 23/23,71% 30/17,54% 18/8,07% 15/20%
Wyniki głosowania w gminie Czernikowo
(kandydaci z list)

Kandydat OKW nr 1 OKW nr 2 OKW nr 3 OKW nr 4 OKW nr 5 OKW nr 6
Zybertowicz Andrzej 32/16,24% 20/17,09% 8/8,25% 16/9,36% 47/21,08% 19/25,33%
Vincent-Rostowski Jan 32/16,24% 12/10,26% 8/8,25% 15/8,77% 32/14,35% 6/8,00%
Zwiefka Tadeusz 22/11,17% 13/11,11% 7/7,22% 15/8,77% 29/13,00% 4/5,33%
Zemke Janusz 19/9,64% 16/13,68% 8/9,25% 13/7,60% 22/9,87% 3/4,00%
Złotowski Tadeusz 11/5,58% 10/8,55% 10/10,31% 12/7,02% 10/4,48% 8/10,67%
Kłopotek Eugeniusz 6/3,05% 10/8,55% 10/10,31% 12/7,02% 10/4,48% 8/10,67% 

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-05-26 12:47
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-26 13:45

Informacja


Urząd Gminy w Czernikowie informuje, że na terenie gminy są udostępnione tablice informacyjne :

 • Czernikowo słup ogłoszeniowy i 2 tablice informacyjne
 • sołectwa - 17 tablic informacyjnych
 • w pokoju Nr 6 w UG w godzinach pracy Urzędu są przyjmowane zgłoszenia w sprawie wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do wyborów do Parlamentu Europejskiego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-10 14:49
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-10 14:55

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-10 14:50

Uchwała Nr XIX/146/12 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: obwodów głosowania

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-14 15:57

Informacja


Wójt Gminy Czernikowo informuje, że wnioski o sporządzaniu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. można składać w tutejszym Urzędzie Gminy tj.pokój nr 6 u Pani Magdaleny Krasuskiej – Z-ca Kierownika USC do dnia 15 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu. Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod nr 054 287 50 01 wew.51.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-03-19 12:36

                                                          Czernikowo, 2014.04.25

Informacja

   Wójt Gminy Czernikowo na podstawie art.36§ 3 Kodeksu wyborczego informuje, iż sporządzone spisy wyborców udostępniane są w  tut.urzędzie pokój nr 6 w dniach od 05 maja 2014r do 19 maja 2014r w godzinach pracy urzędu.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-25 12:27

INFORMACJA

o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego


1. Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r.

2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100

3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego zostaną podane do wiadomości publicznej w Obwieszczeniu Wójta Gminy Czernikowo najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2014 r.

4. W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy Gminy Czernikowo głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym województwo kujawsko – pomorskie. Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie podany do publicznej wiadomości w Obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy najpóźniej w dniu 15 maja 2014 r.

5. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 12 maja 2014 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

6. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 5 maja r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej. Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na kartę do głosowania, kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.


7. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r. Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta, może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego” sporządzoną w alfabecie Braille’a.

8. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.
Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r., składając pisemny wniosek.

9. Informacje o przeprowadzanych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w:

Urzędzie Gminy Czernikowo

adres: 87-640 Czernikowo ul. Słowackiego 10

pokój Nr 6

w godzinach pracy urzędu od 7-ej  do 15- tej ,

lub telefonicznie:

nr tel. 542875001 , nr fax – 542875001

bądź drogą elektroniczną: adres email info@czernikowo .pl

Jednocześnie informujemy, że pełnomocnicy komitetów wyborczych składają  dokumenty w sprawie powołania na członków OKW do dnia 02,05.2014r. w Urzędzie Gminy pokoju nr 25.

 

                                                                             Wójt Gminy

                                                                                  /-/ Zdzisław Gawroński
Czernikowo 25.04.2014                                                                 

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-25 14:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie obwodów głosowania

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-25 14:31

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-25 14:34

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5495
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-26 13:45