Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce” w terminie do 23 maja 2022 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” do dnia 25 marca 2022 r. do godz.12.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie” do dnia 15 listopada 2021 r. do godz.13.00.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czernikowie ogłasza nabór

na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Podanie o pracę, CV i dokumenty poświadczające kwalifikacje należy składać w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1 lub mailowo na adres: przedszkole_czernikowo@wp.pl. Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie” do dnia 20 listopada 2020 r. do godz.12.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP” do dnia 22 września 2020 r do godz.12.00.

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że konkurs na kandydata na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie zostanie ogłoszony we wrześniu 2020 roku. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 31 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie, Steklin, 87-640 Czernikowo.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie” w terminie do 17 lipca 2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu, Mazowsze, 87-640 Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu, Mazowsze, 87-640 Czernikowo. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu” w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 • -

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektu

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektu. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi projektu” do dnia 26.06.2020 r. do godz. 12.00.

 • -

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Pracownik Gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pracownik gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 10.07.2020 r. do godz. 12.00.

 • -

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Pomoc Opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko Pomoc Opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pomoc opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 10.07.2020 r. do godz.12.00.

 • -

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Pielęgniarka/Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko Pielęgniarka/Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pielęgniarka/opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 10.07.2020 r. do godz.12.00.

 • -

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina W Czernikowie”

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 10.07.2020 r. do godz.12.00.

 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Dyrektor z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 26.06.2020 r. do godz.12.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie” do dnia 26 czerwca 2020 r do godz.12.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na prowadzenie zajęć w Klubie Senior+ w Czernikowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie poszukuje osób do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Czernikowie. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, 87-640 Czernikowo, ul. Słowackiego 12, z dopiskiem „Nabór na prowadzenie zajęć w Klubie Senior + w Czernikowie”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych, promocji i funduszy europejskich

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych, promocji i funduszy europejskich. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych, promocji i funduszy europejskich” w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz opiekun w klubie seniora

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz opiekun w klubie seniora. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz opiekun w Klubie Seniora” do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czernikowie o naborze na wolne stanowisko główny księgowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko główny księgowy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie” do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół W Czernikowie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości oświatowej

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości oświatowej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości oświatowej” do dnia 14.01.2020 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości oświatowej

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości oświatowej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości oświatowej” do dnia 12.11.2019 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie” do dnia 5 listopada 2019 r. do godz.14.00.

 • -

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko ds. rozliczeń projektu

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko ds. rozliczeń projektu ds. rozliczeń projektu. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. rozliczeń projektu” do dnia 28.10.2019 r do godz.12.00

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie” do dnia 25 października 2019 r. do godz.13.00

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie do dnia 10.10.2019 r do godz.14.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze pracownik socjalny. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 04.10.2019 roku, godz. 15:00 na adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SŁOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO W zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie do dnia 20.08.2019 r do godz.14.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie” do dnia 22 lipca 2019 r do godz.13.00

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa” do dnia 10.07.2019 r do godz.12.00

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych” w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 12.00. Oferty pracy, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Czernikowo).

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkursy na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkursy na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie” w terminie do 5 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Sekretarz Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Sekretarz Gminy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Sekretarz Gminy” do dnia 26 kwietnia 2019 r do godz.13.00

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. oświaty (1 etat) w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12 lub przesłać pocztą na adres Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. oświaty ” w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: urzędnicze ds. księgowości” do dnia 12 kwietnia 2019r do godz.13.00

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie

WÓJT GMINY CZERNIKOWO ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1,87-640 Czernikowo. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie” w terminie do 26 marca 2019 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie. Komplet dokumentów należy złożyć  do dnia 08 marca 2019 r. do godz. 15:00...

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czernikowie ogłasza

nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (3 etaty) oraz nabór na stanowisko pomocy nauczyciela (2 etaty). Podanie o pracę, CV i dokumenty poświadczające kwalifikacje należy składać w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie, ul. Toruńska 35 w dniach 14-25 czerwca 2018 r..

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo. Oferty należy składać w terminie do 19 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. oświaty (1 etat) w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół,w Czernikowie ( pok. nr 23) lub przesłać pocztą na adres Zespołu obsługi Szkół w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. oświaty ” w terminie do dnia 11.12.2017 r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czernikowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 21.08.2017 r. włącznie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatków i opłat

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatków i opłat ” do dnia 17 marca 2017r do godz.15:00.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33831
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-30 15:48