Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, najładniejszy balkon w budynkach wielorodzinnych" edycja I - rok 2021 dla mieszkańców gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-04-16 10:12

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-04-15 07:09

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-04-14 07:25

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-04-07 07:01

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2020-2030 za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-30 13:09
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-07 06:59

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-23 12:14

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-26 11:33

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo w formie elektronicznej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-19 12:51

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-16 13:48

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czernikowo oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-11 11:53

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-01 14:21

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-23 13:41

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-10 16:28

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów i usług jest równa lub przekracza wartość określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-10 14:55

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-12 11:26

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lcsie”, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-01-29 13:10

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-01-28 15:13

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Czernikowo oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-11 12:49

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-09 11:45

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-17 08:46

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-01 13:30

ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-02-23 14:02

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-01-18 12:10

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania i wydawania upoważnień oraz pełnomocnictw pracownikom Urzędu Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-01-12 13:46

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż wartość określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-01-08 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 908
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-16 10:13