Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/24/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

UCHWAŁA Nr IV/25/2019 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2019-2027

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

UCHWAŁA Nr IV/26/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

UCHWAŁA Nr IV /27/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

UCHWAŁA Nr IV/28/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: podjęcia stanowiska Rady Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzenia prac przy drodze krajowej nr 10 mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

UCHWAŁA Nr IV/29/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą ” Renowacja lewego ołtarza bocznego poświęconego św. Bartłomiejowi” przy zabytku Kościoła pw. Św. Bartłomieja wpisanym do rejestru zabytków, zamieszczonym przy ul. 3 Maja 13 w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

UCHWAŁA Nr IV/30/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

UCHWAŁA Nr IV/32/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-18 14:22