Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

 • Zawiadomienia o wyborze oferty
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 655618-N-2018 z dnia 30.11.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo".
 • logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 621544-N-2018 z dnia  25.09.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania pn. „Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby PSZOK w  miejscowości Jackowo”.
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 596814-N-2018 z dnia 31.07.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy”.
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 590692-N-2018 z dnia 18.07.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 579517-N-2018 z dnia 27.06.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Czernikowo”
- Część nr 1 - Budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo,
- Część nr 2 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze,
- Część nr 3 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek.
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 573540-N-2018 z dnia 15.06.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 1 676 250 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
 • logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 537559-N-2018 z dnia 28.03.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości” – utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo.
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 528710-N-2018 z dnia
09.03.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi”
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 505692-N-2018 z dnia 16.01.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2018 roku”
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 501152-N-2018 z dnia 05.01.2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Kiełpiny”.
 • logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 636381-N-2017 z dnia 28.12.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie" opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2017 r. pod numerem 5847S8-N-2017.
 • herb

Informacja o wynikach przetargu

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 12.09.2017 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 557478-N-2017 z dnia 25.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo".
 • logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 551018-N-2017 z dnia 14.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie".
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 502884-N-2017 z dnia 08.05.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kiełpiny” – Część nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklin-Kolonia.
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S81 w dniu 26.04.2017 r. pod numerem 156370-2017-PL.
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 502884-N-2017 z dnia 08.05.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kiełpiny” – Część nr 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Kiełpiny.
 • herb

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 48947-2017 z dnia 22.03.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2017 roku”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1273-2017 z dnia 03.01.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4048-2017 z dnia 09.01.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19334
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-14 09:32

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2749886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-22 13:16

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl