Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Zawiadomienia o wyborze oferty
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OEG.271.1.1.2023 z dnia 7 marca 2023 r. na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” prowadzonego w formie rozeznania cenowego.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00013212/01 z dnia 04.03.2021 r. prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo”.

 • Loga

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 768768-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin”.

 • loga

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 763729-N-2020 z dnia 09.12.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania pn. „Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską”.

 • Loga

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 615344-N-2020 z dnia 25.11.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”

 • Loga

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 596207-N-2020 z dnia 12.10.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 590656-N-2020 z dnia 29.09.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w latach 2021 - 2023”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 564699-N-2020 z dnia 21.07.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021”.

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 546748-N-2020 z dnia 03.06.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”

 • -

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 546748-N-2020 z dnia 03.06.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”.

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 546748-N-2020 z dnia 03.06.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 541730-N-2020 z dnia 20.05.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze”.

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 543319-N-2020 z dnia 25.05.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska”.

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 535694-N-2020 z dnia 29.04.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni logistycznej i informatycznych w Zespole Szkół w Czernikowie”.

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 524838-N-2020 z dnia 18.03.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 519766-N-2020 z dnia 04.03.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2020 roku”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 511298-N-2020 z dnia 11.02.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernikowo oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r.”

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 503445-N-2020 z dnia 16.01.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Czernikowo zawiadamia,
że dokonała ponownego wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Jackowie"

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów PSZOK w Jackowie”.
 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 607112-N-2019 z dnia 08.10.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech miejscowości Czernikowo”.

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 601443-N-2019 z dnia 24.09.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój”

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 600706-N-2019 z dnia 23.09.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernikowo poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Osówka i Witowąż”.

 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 583564-N-2019 z dnia 07.08.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osówka”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 574729-N-2019 z dnia 17.07.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 568561-N-2019 z dnia 03.07.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 542362-N-2019 z dnia 29.04.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 507994-N-2019 z dnia 29.01.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 502521-N-2019 z dnia 11.01.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2019 roku”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46777
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-27 13:17