Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI / 186 / 2018 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 11:02
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-16 11:43

UCHWAŁA Nr XXXI /187/2018 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2018-2027

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 11:40

UCHWAŁA NR XXXI / 188/ 2018 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 31 stycznia 2018r. Zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Toruńskim do realizacji zadania: "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgalęzienem do Obrowa".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 11:49

UCHWAŁA NR XXXI /189 / 2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2018 dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjncgo transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 11:51

UCHWAŁA NR XXXI/190/2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 11:56

UCHWAŁA NR XXXI/191/2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 11:59

UCHWAŁA NR XXXI/192/2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 12:05

UCHWAŁA NR XXXI / 193 / 2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernikowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 12:07

UCHWAŁA NR XXXI/194/2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernikowo na lata 2018 - 2022

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 12:09

UCHWAŁA NR XXXI/195/2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-02-16 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4575
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-16 12:12