Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/56 /2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 10:36

UCHWAŁA Nr VII/57 /2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 10:41

UCHWAŁA Nr VII/58 /2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 10:44

UCHWAŁA Nr VII/59 /2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 10:48

UCHWAŁA Nr VII/60/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2019-2027

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 10:52

UCHWAŁA Nr VII/61/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 10:54

UCHWAŁA Nr VII/62/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 11:02

UCHWAŁA Nr VII/63/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 11:06

UCHWAŁA Nr VII/64/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 13:15

UCHWAŁA Nr VII/65/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Czernikowo jako członka zwyczajnego do Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 13:42

UCHWAŁA Nr VII/66/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 13:44

UCHWAŁA Nr VII/67/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 13:47

UCHWAŁA Nr VII/68/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 13:55

UCHWAŁA Nr VII/69/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 13:58

UCHWAŁA Nr VII/70/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 15:13

UCHWAŁA Nr VII/71/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 15:17

UCHWAŁA Nr VII/72/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działek położonych w miejscowości Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 15:20

UCHWAŁA Nr VII/73/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-10 15:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3077
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-10 15:26