Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

  • Zawiadomienia o wyborze oferty

2010

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-07-15 09:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:39
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 361445 2010 z dnia 15.12.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2011 roku”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 316157 – 2010 z dnia 08.11.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia dla szkół podstawowych Gminy Czernikowo”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 294857 – 2010 z dnia 20.10.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi gminnej Nr 101167C i przebudowę drogi gminnej Nr 101150C w miejscowości Czernikowo”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 297451 – 2010 z dnia 21.10.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia dla szkół podstawowych Gminy Czernikowo”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 330450 – 2010 z dnia 22.10.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 265275 – 2010 z dnia 27.09.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 1 507 000,00 zł”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 259545 – 2010 z dnia 21.09.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 101132C w miejscowości Osówka, gmina Czernikowo”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 263873 – 2010 z dnia 24.09.2010 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – przedmiot zamówienia „Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czernikowie”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 184697 – 2010 z dnia 12.07.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów elektrycznych do wykonania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo w 2010 roku”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 175711 – 2010 z dnia 05.07.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo – Witowąż o długości 0,513 km - Etap II”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180159 – 2010, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 68771 – 2010 z dnia 29.03.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap III”.
Informacja o wykonawcach zaproszonych do składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 68771 – 2010 z dnia 29.03.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap III”.
Odpowiedź na zapytanie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 68771 – 2010 z dnia 29.03.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap III”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr UG-3410-8/2010 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę auli z salą sportowo – rekreacyjną przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 107889 – 2010 z dnia 05.05.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyrobów betonowych do budowy chodników na terenie gminy Czernikowo w 2010 roku”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 95248 – 2010 z dnia 06.04.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko – Orlik 2012 w miejscowości Mazowsze, gmina Czernikowo”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 75633 – 2010 z dnia 02.04.2010 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo w ilości 87 sztuk”. W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma: Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Zbigniew Sieradzki ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej" prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 50299 – 2010, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i transport kruszywa i żużla na drogi gminne Gminy Czernikowo w 2010 roku”.
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 10848 – 2010, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę dróg gminnych nr 101116C, 101117C, 101121C w m. Czernikowo, Jackowo, Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w m. Steklinek na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie o długości 4 417,62”.
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa Koparko - Ładowarki”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr post. 16080 - 2010.
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Czernikowie i Szkoły Podstawowej w Osówce w roku 2010” prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25309
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:39

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3627429
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-31 13:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl