Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

W związku z opracowywaną nową dokumentacją w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, prezentujemy treść obowiązującej UCHWAŁY NR X/252/15SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, jednocześnie poniżej podajemy link do strony na której można na bieżąco śledzić postępy prac firmy GISGRAPH, która na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego wykonuje ww. zadanie.

https://drive.google.com/open?id=1KQGL1NXTrLkolcYbymQW_8r9ZfLDS90d&usp=sharing

Wykaz terenów wnioskowanych o odstępstwo od zakazu na terenie Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Urząd Gminy w Czernikowie zgodnie z ustaleniami spotkania konsultacyjnego w sprawie opracowywanej dokumentacji Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 27 lutego 2018 r., prowadzonymi z firmą GISgraph, przesyłał do Urzędu Marszałkwskiego wykaz numerów działek ewidencyjnych w poszczególnych obrębach na których zlokalizowane są zbiorniki wodne oraz zdjęcia z naniesioną lokalizacja cieków wodnych, na terenie naszej gminy.

Informacja o składaniu wniosków

Informujemy, iż każdy zainteresowany, chcący wnieść uwagi i wnioski do obowiązujących zakazów na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, w terminie do 13 marca (wtorek) 2018 r. może złożyć wniosek na piśmie lub drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Czernikowie.

Planowany termin uchwalenia zmian w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Informujemy o planowanym terminie uchwalenie zmian w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4633
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-18 13:01