Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z konsultacji

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców na temat zniesienia urzędowych nazw miejscowości „Kostkowo – część wsi Czernikówko” i „Wały – część wsi Czernikówko” i były one skierowane do mieszkańców miejscowości Czernikówko. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 1 lutego 2023 r. do 14 lutego 2023 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowych nazw miejscowości „Kostkowo – część wsi Czernikówko” i „Wały – część wsi Czernikówko”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z konsultacji

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Dzierżączka

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z konsultacji

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Lisiny

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z konsultacji

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Mień

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja z konsultacji

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Steklin-Kolonia

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Dzierżączka – przysiółek wsi Skwirynowo” na „Dzierżączka – wieś”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Lisiny – przysiółek wsi Osówka” na „Lisiny – wieś”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Mień – przysiółek wsi Skwirynowo” na „Mień – wieś”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Steklin-Kolonia – przysiółek wsi Steklin” na „Steklin-Kolonia – wieś”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 • Herb Gminy Czernikowo

Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030”.

Przedmiotem konsultacji był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030”, który jest podstawowym, a zarazem najważniejszym dokumentem Gminy Czernikowo, określającym cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki i rozwoju, będące wymiarem strategicznego planowania rozwoju Gminy.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030.

 • Herb Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo na lata 2021-2030”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Planu Odnowy miejscowości Makowiska na lata 2021-2027.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Makowiska na lata 2021-2027.

 • Herb Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Planu Odnowy miejscowości Mazowsze na lata 2020-2027.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Mazowsze na lata 2020-2027.

 • Herb Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 • loga

Raport z przebiegu konsultacji

Raport Podsumowujący Konsultacje Społeczne w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Czernikowo i Wygoda, w związku z realizacją projektu ,,Wspólny Plan”.

 • loga

Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promocyjne konsultacji społecznych!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na hasło promocyjne konsultacji społecznych został rozstrzygnięty. Pierwszą nagrodę w konkursie zdobyło hasło „W Czernikowie pytam, rozmawiam, decyduję!” autorstwa Amelii Urbańskiej.

 • loga

W Czernikowie pytam, rozmawiam, decyduję!

25 lipca 2020 r. zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Czernikowo i Wygoda.

 • loga

PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ ! Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda

Gmina Czernikowo przystąpiła do projektu “Wspólny plan” nr POWR.02.19.00-00-KP20/18, w związku z powyższym została podjęta UCHWAŁA Nr XI/101/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wymyśl hasło promocyjne konsultacji społecznych i wygraj bon o wartości 300 zł!

Konsultacje społeczne – wyrażenie to w dobie włączenia społeczeństwa obywatelskiego w procesy decyzyjne odmieniane jest przez wszystkie przypadki, ale niewielu zdaje sobie sprawę z ich istotności i z możliwości, jakie dają mieszkańcom. Chcąc zachęcić społeczność gminy Czernikowo do współdecydowania o przyszłości gminy, zapraszamy do udziału w konkursie na hasło promujące konsultacje społeczne. Termin nadsyłania propozycji hasła upływa 12 marca 2020 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Konsultacje społeczne dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S10

W ramach projektu CPK na terenie gminy Czernikowo ma zostać zbudowana droga ekspresowa S10 planowana w dwóch wariantach. CPK zaprasza do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca 2020 r. włącznie.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017 – 2023”. W dniach od 4 lutego 2020 r. do 18 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 14:17