Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-12-14 09:57

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-12-14 09:55

Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-11-23 13:40

Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-11-23 13:29

Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 listopada 2012 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2021

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-11-23 13:27

Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-11-23 13:25

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-11-08 11:04

Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-09-26 09:36

Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego dachu i wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem, na budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-09-10 12:37

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-09-06 14:26

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-09-05 14:51

Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-29 09:24

Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-29 09:22

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-16 15:16

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-13 15:16

Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-01 09:37

Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 lipca 2012 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2021

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-01 09:34

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 lipca 2012 r. W sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-01 09:33

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Adaptacja remizy

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-01 09:31

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-07-16 12:41

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-07-09 15:16

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-06-29 08:31

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-06-11 14:39

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Budowa budynku gospodarczego przeznaczonego do garażowania pojazdów i maszyn - Etap I

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-06-06 13:24

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-06-06 13:20

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-06-06 13:17

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-05-28 15:35

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 maja 2012 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-05-28 15:34

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-05-24 14:42

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-05-24 14:40

Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-05-02 15:09

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-05-02 14:20

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-12 13:32

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-06 11:55

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 kwietnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-06 11:54

Zarządzenie Nr 26a/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2012 r. W sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-17 13:55

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-17 13:53

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-28 14:19

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-28 13:48

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-28 13:40

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-21 13:22

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-22 11:39

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-02 12:50

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-29 14:25

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 marca 2012 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszy strażnik gminny w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-19 11:09
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-21 13:23

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-19 11:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-21 13:24

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 luty 2012 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-24 14:23

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 luty 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-28 13:36

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 luty 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-28 13:32

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 lutego 2012 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-24 14:51

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-15 11:47

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-15 11:44

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-01 13:13

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2011-2021

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-01 13:11

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-01 13:08

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-01-27 14:24

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-01-27 14:16

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-01-24 10:09

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego, zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-01-24 10:07

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu autobusów gminnych za przejazdy niezwiązane z oświatą

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-01-19 13:48

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 stycznia 2012 r. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-06 09:44
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-06 09:44

Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie pełnomocnictw do jednoosobowego działania dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-01-18 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6296
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-24 12:39