Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • logo

Archiwum

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.: Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2012 roku.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo.
Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika z żurawiem załadunkowym i przyczepą do prowadzenia selektywnej zbiórki i wywozu odpadów” w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie gminy Czernikowo” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 2.2. Gospodarka odpadami Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 09 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Czernikowo" w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie gminy Czernikowo” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 2.2. Gospodarka odpadami Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 02 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 306495 – 2011 z dnia 23.11.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie wzywa do złożenia ofert dodatkowych

na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminny Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012. W związku ze złożeniem w przedmiotowym postępowaniu na zadanie w części nr 7 i 9 – dwóch ofert o takiej samej cenie, a tym samym niemożnością wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 21.11.2011r. godz. 10.30 w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie, przy ul. Leśnej 1.
Termin otwarcia ofert dodatkowych 21.11.2011r. o godz.10.35 w siedzibie Zamawiającego.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na wykonanie usług odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie 2011/2012. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Termin składania ofert upływa 14 listopada 2011 r. o godz. 11.00
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na dostawę energii elektrycznej do budynków i urządzeń Zamawiającego. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo, sekretariat Zakładu. Termin składania ofert upływa 28 października 2011 r. o godz. 12.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 343330 – 2011 z dnia 19.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie Czernikowo - krok w przyszłość".
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 26 października 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 273481 – 2011 z dnia 18.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu”

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 273481 – 2011 z dnia 18.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 09 września 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 228053 – 2011 z dnia 25.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 2 848 036,84 zł".
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 21 października 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 269639 – 2011 z dnia 13.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 2 848 036,84 zł”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn. "Zakup samochodu śmieciarki do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów" w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie gminy Czernikowo", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 2.2. Gospodarka odpadami Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 05 października 2011 r. o godz. 10.00
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101157C w miejscowości Osówka - Łazy", współfinansowanego przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 19 września 2011 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - Etap IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 2.1 "Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej".
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.
 • Herb Gminy Czernikowo

OGŁOSZENIE w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy peletu w ilości szacunkowej 100 ton.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 2 września 2011 roku do godz. 10.00.
 • -
Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:
na realizację zadania pn. "ADAPTACJA REMIZY OSP W CZERNIKOWIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 210423 – 2011 z dnia 03.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 210423 – 2011 z dnia 03.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO – ETAP IV” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej”.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 17 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 212783 – 2011 z dnia 05.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”.

Modyfikacja treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 212783 – 2011 z dnia 05.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.
Termin składania ofert upływa 8 lipca 2011 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi 8 lipca 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180805 – 2011 z dnia 30.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180805 – 2011 z dnia 30.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” .

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 180805 – 2011 z dnia 30.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” .
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy: OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NADBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W CZERNIKOWIE. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2011 r. o godz. 11.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 165571 – 2011 z dnia 14.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej i budowy sali gimnastycznej w Czernikowie”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn. "Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie"
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu
Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2011 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 163163 – 2011 z dnia 13.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie”.
 • -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizację programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 7 osób z rodzin z problemami alkoholowymi. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2011 r. o godz. 10.00
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 157197 – 2011 z dnia 06.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 3 575 000,00 zł”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw na terenie Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 31 maja 2011 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 31 maja 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ - Odp. na zapytania.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 138097 – 2011 z dnia 16.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw, na terenie gminy Czernikowo”.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Odp. na zapytania.
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 138097 – 2011 z dnia 16.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury na place zabaw, na terenie gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 147871 – 2011 z dnia 25.05.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo."
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ - Odp. na zapytania.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 115935 – 2011 z dnia 14.04.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie w ilości 27 000 litrów w skali roku. Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2011 roku do godz. 10:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 kwietnia 2011 roku o godz. 10:05.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg ograniczony.

na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w części ul. Kwiatowej i ul. Leśnej w Czernikowie oraz odtworzenie nawierzchni drogi. Termin wykonania zamówienia - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 08 kwietnia 2011 roku do godziny 12.00, miejsce: Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój nr 8 - Sekretariat

Informacja o Wykonawcach zaproszonych do składania ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 103365 – 2011 z dnia 31.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.

na nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie.Termin wykonania zamówienia od 15 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011 r. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 31 marca 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2011 r. o godz. 10.05

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 84521 – 2011 z dnia 15.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 84521 – 2011 z dnia 15.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.

na dostawę kruszyw drogowych, przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2011 roku: żużel wielkopiecowy - w ilości do 5 000 Mg, kruszywo wapienne o frakcji 16÷31,5 mm – w ilości do 2 000 Mg. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 r. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 24 lutego 2011 r. o godz. 10.05


 • Herb Gminy Czernikowo
Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg nieograniczony.
na dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie w ilości 35 000 litrów w skali roku. Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2011 roku do godz. 10.00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 lutego 2011 roku o godz. 10.05.
 • Herb Gminy Czernikowo
Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.
na przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 17 lutego 2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 17 lutego 2011 r. o godz. 10.05. Termin wykonania zamówienia od 04 maja 2011 r. do 31 lipca 2011 r.

 • Herb Gminy Czernikowo
Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony.
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych: Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/ ul. Słowackiego 12. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykup w/w nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8°° - 13°°, lub na konto Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 21 grudnia 2010 r., a dowód wpłaty wadium przedstawić Komisji Przetargowej.Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernikowie pokój nr 13 lub pod nr tel. 054 287 50 01 w godzinach urzędowania.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 111130
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-02-09 08:34