Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 29/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 września 2009 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-14 12:30
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:35
ZARZĄDZENIE Nr 28/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 września 2009 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-14 12:28
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:35
ZARZĄDZENIE Nr 27/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 września 2009 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-14 11:08
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:34
ZARZĄDZENIE Nr 26/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 września 2009 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-14 11:04
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:34
ZARZĄDZENIE Nr 25/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 września 2009 r. W sprawie powołania komisji do odbioru drogi gminnej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-14 11:01
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:34
ZARZĄDZENIE Nr 24/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 sierpnia 2009 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-14 10:56
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:34
ZARZĄDZENIE Nr 23a/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 sierpnia 2009 r. W sprawie powołania komisji do odbioru miejsca rekreacji i wypoczynku w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-14 10:52
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:33
ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 sierpnia 2009 r. W sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-14 10:34
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:33
ZARZĄDZENIE Nr 22/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 sierpnia 2009 r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-10-08 15:10
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 12:32
ZARZĄDZENIE NR 21/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-04 14:33
Zarządzenie Nr20/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 12:58
Zarządzenie Nr19a Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 13:04
Zarządzenie Nr19/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 13:07

Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-15 16:59
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 12:05
Zarządzenie Nr17/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 13:30
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-08 10:38
Zarządzenie Nr16/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 13:34
Zarządzenie Nr15/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji wyborczej nr 1 w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 13:43
Zarządzenie Nr14/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 13:44
Zarządzenie Nr13/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 13:48
Zarządzenie Nr12/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 13:50
Zarządzenie Nr11/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:00
Zarządzenie Nr10/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:03
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-07 14:06
Zarządzenie Nr9/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:08
Zarządzenie Nr8/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:14
Zarządzenie Nr7/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:27
Zarządzenie Nr6/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: sprawozdania budżetu gminy Czernikowo za 2008r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:34
Zarządzenie nr 5a/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 marca 2009r w sprawie: realizacji Projektu:"Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:42
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 12:04

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 marca 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-10 09:48
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 11:59
ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania komitetu organizacji dożynek wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Gminie Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:47
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-07 14:53
ZARZĄDZĘNIE Nr4/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece w Mazowszu.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:49
ZARZĄDZENIE Nr3/2009 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 18 lutego 2009 roku. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:52
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-07 14:52

ZARZĄDZENIE Nr 2a/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-10 09:47
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 11:59
ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 stycznia 2009 roku. W sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:55
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-07 14:55
Zarządzenie Nr1/2009 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-07 14:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8555
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-14 12:05