Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Uchwała Nr VI/41/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 12:21

Załącznik:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07

Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07

Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/68/96 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 12:38

Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Osowce

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07

Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 12:38

Załącznik:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07

Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Czernikowie Nr XIV/65/96 z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i członków komisji spoza rady oraz sołtysów

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07

Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w 2003 r. oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych z tego tytułu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2018-01-23 13:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8578
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-23 12:39