Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/305 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 11:02

UCHWAŁA Nr XXXVIII/306 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 11:02

UCHWAŁA Nr XXXVIII/307 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 11:30

UCHWAŁA Nr XXXVIII/308 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 11:37

UCHWAŁA Nr XXXVIII/309 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2022-2034

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 11:39

UCHWAŁA Nr XXXVIII/310 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 11:40

UCHWAŁA Nr XXXVIII/311 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 11:42

UCHWAŁA Nr XXXVIII/312 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 12:07

UCHWAŁA Nr XXXVIII/313 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie w Żłobku ,,Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 12:08

UCHWAŁA Nr XXXVIII/314 /2022 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernikowo na rok szkolny 2022/2023

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-14 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 983
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-14 12:10