Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Czernikowo, działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXXVIII/310/2022 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 2022 r, w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz, U. z 2021 r. poz, 305 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, nie później niż do dnia 28 lipca 2022 r. do godziny 12:45.

Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: info@czernikowo.pl

drukuj (Zaproszenie do składania ofert)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-07 07:22

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-07 07:19

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 roku

drukuj (Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 roku)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-07 07:19

Sprawozdania budżetowe - 2021 rok

drukuj (Sprawozdania budżetowe - 2021 rok)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-07 07:19

Sprawozdania budżetowe - 2020 rok

drukuj (Sprawozdania budżetowe - 2020 rok)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-07 07:19

Sprawozdania budżetowe - 2019 rok

drukuj (Sprawozdania budżetowe - 2019 rok)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-07 07:19

Pytania i odpowiedzi

drukuj (Pytania i odpowiedzi)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-12 09:37

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-08-23 07:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 877
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-23 07:15