Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Na stronie zamieszczone są uchwały z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 14 lutego 2012 r.

Uchwała Nr XIII/85/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-23 10:36
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 11:24

Uchwała Nr XIII/86/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-23 11:22

Uchwała Nr XIII/87/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-23 11:34

Uchwała Nr XIII/88/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-23 11:38
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 11:40

Uchwała Nr XIII/89/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki położonej w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-23 11:40

Uchwała Nr XIII/90/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-23 11:43

Uchwała Nr XIII/91/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-27 13:56

Uchwała Nr XIII/92/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-27 13:58

Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej działającej na terenie gminy Czernikowo...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-27 14:05

Uchwała Nr XIII/94/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-28 13:39

Uchwała Nr XIII/95/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-28 13:41

Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-28 13:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5870
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-05-08 10:01