Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie” nie została zakwalifikowana żadna osoba, ponieważ w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie zgłosił się żaden kandydat.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie” nie została zakwalifikowana żadna osoba, ponieważ w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie zgłosił się żaden kandydat.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko : Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Kingę Kolonko, która ukończyła studia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna oraz studia magisterskie w zakresie gospodarki przestrzennej i geozarządzania. Pani Kinga Kolonko posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Emilię Mamżyńską, która ma wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu pomocy społecznej, a także kilkuletni staż pracy w pomocy społecznej. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Magdaleny Seweryn, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach I etapu naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty. Wszystkie oferty spełniły niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone 3 osoby spełniające wymagania formalne. 

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP

W wyniku przeprowadzonego konkursu do zatrudnienia wybrana została Pani Donata Luberacka. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 6 ofert, 4 z nich nie spełniały niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu, tj. 3-letniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym. Do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone 2 osoby spełniające wymagania formalne.
 • -

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Pracownik Gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 29 ofert. Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż 4 kandydatów nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 • -

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Pomoc Opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 39 ofert. Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż 13 kandydatów nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 • -

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Pielęgniarka/Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty. Obie spełniały wymagania formalne.

 • -

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 19 ofert. Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż 5 kandydatów nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 • -

Informacja Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o wynikach naboru na stanowisko: ds. obsługi projektu

W wyniku przeprowadzonego konkursu do zatrudnienia wybrana została Pani Joanna Zglinicka. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego konkursu do zatrudnienia wybrana została Pani Sandra Stancelewska - Grabowska. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 • -

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor wraz z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego konkursu do zatrudnienia wybrana została Pani Bożena Lewandowska. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru na wolne stanowisko ds.inwestycji gminnych, promocji i funduszy europejskich w wymiarze czasu pełen etat.

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Beaty Gogolińskiej, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko ds.inwestycji gminnych, promocji i funduszy europejskich w wymiarze czasu pełen etat.

Informujemy, że oferty przesłały 2 osoby po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż 1 kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy

W wyniku przeprowadzonej rozmowy do zatrudnienia wybrana została: Pani Monika Majewska , która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonych rozmów Komisja nie dokonała wyboru pracownika na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej, opublikowane w ogłoszeniu z dnia 31 grudnia 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie w wymiarze czasu pełen etat

Informujemy, że ofertę przesłały 2 osoby. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż 1 kandydatka spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowana została do następnego etapu rekrutacji.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie o wynikach naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz opiekun w klubie seniora

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Kamili Maji Sawickiej, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Moniki Ziemkiewicz, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń projektu w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowi

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń projektu nie została zakwalifikowana żadna osoba, ponieważ w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie zgłosił się żaden kandydat.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko : Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

W wyniku przeprowadzonych rozmów do zatrudnienia wybrany został Pan Wiktor Traczyk, który spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie o wynikach naboru na stanowisko : główny księgowy

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Rafała Szatkowskiego, który spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu, posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisko głównego księgowego.

Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru na stanowisko głównego księgowego

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Rafała Szatkowskiego, który spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru na stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w wymiarze czasu pełen etat.

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Moniki Jagielskiej, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru na stanowisko ds.gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w wymiarze czasu pełen etat.

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Sylwii Szczęśniak, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w wymiarze czasu pełen etat.

Informujemy, że ofertę przesłała 1 osoba po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż kandydatka spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko ds.gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w wymiarze czasu pełen etat.

Informujemy, że ofertę przesłała 1 osoba po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż kandydatka spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39498
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-14 11:34