Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-01-02 10:12

Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany treści zarządzenia nr 86/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Czernikowie systemu...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-01-02 10:10

Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-30 13:34

Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru ciągnika z żurawiem załadunkowym i przyczepą do prowadzenia selektywnej zbiórki i wywozu odpadów

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-30 13:07

Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 57/11

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-30 13:04

Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-30 13:01

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-21 11:14

Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-21 11:12

Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-21 11:10

Zarządzenie Nr 94a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-08-01 11:08

Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-21 11:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-21 11:09

Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na samodzielne stanowisko - d/s promocji i funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-06 09:26

Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-12-06 09:23

Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-24 12:00

Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-24 11:57

Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na samodzielne stanowisko - księgowy w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-24 11:48

Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ,,Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-24 11:34

Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-24 11:31

Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Czernikowie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-18 10:48

Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-18 10:46

Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-18 10:45

Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru samochodu śmieciarki do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-18 10:43

Zarządzenie nr 82a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z 10 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w składzie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzeniem Wójta nr 31/2007 z dnia 20.12.2007 r.

Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.:,,Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Czernikowie"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-18 10:41

Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie ,,Wdrożenia systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów" w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-18 10:39

Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie ,,Wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr" w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-18 10:37

Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.:"Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-10 13:44
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-10 13:47

Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-08 13:59

Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-04 14:45

Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.:"Przebudowa drogi gminnej Nr 101157C w miejscowosci Osówka - Łazy"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-02 11:47

Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.:"Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ulicy Strumykowej w miejscowości Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-31 12:44

Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-19 14:40

Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-19 14:38
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-19 14:41

Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-14 13:12

Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-14 13:11

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-14 13:10

Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-10-07 09:05

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-28 10:11

Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-20 14:31
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-21 09:00

Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-23 12:40

Zarządzenie Nr 65a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-11-29 14:01

Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-23 12:37

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-23 12:34

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 06 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-07 08:21

Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2011-2017

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-07 08:18

Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: "Nadbudowa poddasza użytkowego, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Czernikowie".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-01 13:06

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn:"Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Czernikowie".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-31 09:28
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 09:31

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-31 09:21

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-01 12:59

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-23 08:36

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii specjalnej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-01 12:55

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Czernikowo z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-24 10:23

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-18 14:23

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie aneksu nr 1 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-01 12:51

Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10.08.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-11 11:52

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi i gminnymi służbami, inspekcjami, strażami oraz jednostkami organizacyjnymi..

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-11 11:50

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-10 16:08

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 08 sierpnia 2011 roku. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Ar 101109C w miejscowości Mazowsze"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-10 16:06

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-10 16:04

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-10 16:03

Zarządzanie Nr 46/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Gminnych Dożynek w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-27 13:22
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-01 16:34

Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-01 17:04

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-26 13:25
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-26 14:17

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 lipca 2011 roku. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - Etap III"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-26 13:18
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-26 14:17

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 lipca 2011 roku. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych i sprawdzenia zgodności dostaw, wykonanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i obiektów...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-18 16:51
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-19 11:33

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 lipca 2011 roku. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Nowe Osiedle w miejscowości Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-18 16:50
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-19 11:32

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czernikowo-krok w przyszłość".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-06 17:14
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 17:18

ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-06 17:10

ZARZADZENIE Nr 38/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.:„Budowa drogi gminnej Nr 101167C i przebudowa drogi gminnej Nr 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-06 17:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 17:17

ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-06 17:02

Zarządzenie Nr 36 /2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-05 09:09

ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-04 14:52
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 15:42

ZARZĄDZENIE NR 34/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 08 czerwca 2011 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń w Urzędzie Gminy Czernikowo (½) etatu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-04 14:51
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 15:43

ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-28 14:24

ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-28 14:22

Zarządzenie Nr 31 a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-18 16:47
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-19 11:30

ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-28 14:19

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 maja 2011r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-01 14:21
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-18 16:52

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-28 13:55
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 13:59

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-28 13:51
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 13:58

ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 maja 2011 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-26 09:27
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 13:58

ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 maja 2011 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-26 09:26

ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 maja 2011 r. W sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz Gminnego Zakładu Komunalnego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-20 14:17

ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 09 maja 2011 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-20 14:16

ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 06 maja 2011 r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w gminie Czernikowo - krok w przyszłość”...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-26 09:25

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 05 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym na obszarze kraju

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-28 14:07

ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 maja 2011 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-20 14:14
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-20 14:14

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 kwietnia 2011 r. W sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-05-20 14:13
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-20 14:14

Zarządzenie Nr 19-2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-28 13:46
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:29

ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 kwietnia 2011 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-22 09:30
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:29

ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2011 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-13 10:42
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:29

ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2011 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-08 14:41
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:29

ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 marca 2011 r. W sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-08 14:39
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:29

ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 marca 2011 r. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-08 14:30
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 marca 2011 r. W sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czernikowo za 2010r

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-03-30 16:21
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2011 r. W sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-03-29 13:51
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2011 r. W sprawie ustalenia rodzaju przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Czernikowie , które nie są otwierane w sekretariacie Urzędu Gminy.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-03-29 13:49
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2011 r. W sprawie : udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-08 14:26
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2011 r. W sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Czernikowo i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-04-12 11:34
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:28

ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 marca 2011 r. W sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-03-18 14:01
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:27

ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 marca 2011 r. W sprawie przekazywania informacji publicznych do urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-03-17 11:58
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:27

ZARZĄDZENIE Nr 6a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28.02.2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu autobusów gminnych za przejazdy niezwiązane z oświatą

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-06-28 14:03

ZARZĄDZENIE Nr 6/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 lutego 2011 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-03-17 11:47
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:26

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 lutego 2011 r. W sprawie powołania Komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-03-17 11:25
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:26

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 lutego 2011 r. W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu zniszczenia pieczęci urzędowych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-02-24 13:28
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:26

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 lutego 2011 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-02-24 13:16
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:26

ZARZĄDZENIE Nr 3/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2011 r. W sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-03-24 13:33
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 14:26
ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 stycznia 2011 r. W sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-01-27 12:56
ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 03 stycznia 2011 r. W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu realizacji decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy o wycofaniu z użytku tabeli sygnałowej „TAJFUN”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-01-27 12:37
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-27 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7472
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-16 11:48