Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Na stronie zamieszczone są uchwały z XII Sesji Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:41

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zwrotu nieruchomości do Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych w obrębie wsi Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:40

Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:38

Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:35

Uchwała Nr XII/60/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:34

Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:32

Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:30

Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:26

Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:24

Uchwała Nr XII/55/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-12-17 15:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4865
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 11:27