Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 93/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Osówka przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 25 lat

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-21 14:41

ZARZĄDZENIE NR 92/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernikowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-19 12:24

ZARZĄDZENIE NR 91/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt nierolniczy stanowiący własność Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-19 10:45

ZARZĄDZENIE NR 89/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-12 12:31

ZARZĄDZENIE NR 88/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-11 12:35

ZARZĄDZENIE NR 87/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-12 12:26

ZARZĄDZENIE NR 86/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych obejmujących przyjęcie Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-05 14:06

ZARZĄDZENIE NR 85/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-06 07:27

ZARZĄDZENIE NR 84/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-01 11:06

ZARZĄDZENIE NR 83/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-08-30 14:22

ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-08-30 14:28

ZARZĄDZENIE NR 81/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-09-01 11:16

ZARZĄDZENIE NR 80/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-08-30 16:20
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-11 12:36

ZARZĄDZENIE NR 79/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernikowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-08-11 09:00

ZARZĄDZENIE NR 78/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie odwołania Pani Moniki Ziemkiewicz ze stanowiska p. o. Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-08-18 11:23

ZARZĄDZENIE NR 77/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-08-07 13:53

ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-08-07 13:51

ZARZĄDZENIE NR 75/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za II kwartał 2023 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-08-07 11:30

ZARZĄDZENIE NR 74/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-18 11:53

ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-18 11:56

ZARZĄDZENIE NR 72/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-14 11:34

ZARZĄDZENIE NR 71/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-14 11:51

ZARZĄDZENIE NR 70/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-10 12:36

ZARZĄDZENIE NR 69/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-10 12:44

ZARZĄDZENIE NR 68/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-05 09:24

ZARZĄDZENIE NR 67/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-10 12:57

ZARZĄDZENIE NR 66/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko- Wały”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-28 09:52

ZARZĄDZENIE NR 65/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-28 09:49

ZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-28 10:34

ZARZĄDZENIE NR 63/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-28 10:29

ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na ulicy Jagodowej w miejscowości Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-28 10:12

ZARZĄDZENIE NR 61/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Czernikowo za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dła uczniów szkół na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-30 10:47

ZARZĄDZENIE NR 60/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-13 14:48

ZARZĄDZENIE NR 59/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-13 10:46

ZARZĄDZENIE NR 58/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-13 10:52

ZARZĄDZENIE NR 57/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-22 13:04

ZARZĄDZENIE NR 56/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszcwy”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-22 13:03

ZARZĄDZENIE NR 55/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-22 14:53

ZARZĄDZENIE NR 53/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie za 2022r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-02 13:01

ZARZĄDZENIE NR 52/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-02 07:34

ZARZĄDZENIE NR 51/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-30 09:43

ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2a/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02.01.2018 roku w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-30 09:48

ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-25 13:26

ZARZĄDZENIE NR 48/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-25 13:33

ZARZĄDZENIE NR 47/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w gminie Czernikowo - edycja III - rok 2023”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-08 12:25

ZARZĄDZENIE NR 46/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-11 12:50

ZARZĄDZENIE NR 45/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-17 07:06

ZARZĄDZENIE NR 44/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-02 07:38

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy Zastępcy Wójta Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-02 09:08

ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-02 07:46

ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-08 12:15

ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernikowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-11 13:02

ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-11 12:56

ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-05 11:55

ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za I kwartał 2023 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-05-05 11:45

ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-12 16:15

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-12 16:10

ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-06 07:52

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-06 07:50

ZARZĄDZENIE NR 32/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2022-2034 za 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-30 14:46

ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-30 11:12

ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-30 10:51

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-23 10:11

ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 zgromadzonych na wydzielonym rachunku na realizację wypłat dodatku elektrycznego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-30 10:04

ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Steklinie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-14 13:48

ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku w zamian za święta przypadające w sobotę

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-07 13:47

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-03 17:42

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych do celów podróży służbowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-01 15:48

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające zasady i normy przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego, umundurowania, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i prania, przydziału napoi, środków higienicznych i środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-08 16:17

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-28 11:55

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-13 07:21

ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-03-01 16:51

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-28 13:37

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-28 09:37

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-28 09:24

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-28 09:20

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za IV kwartał 2022 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-28 09:05

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czernikowo oraz PSZOK w Jackowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-22 15:43

ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-22 15:39

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-13 07:14

ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lala 2023-2035

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-21 14:18

ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-30 07:37

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-30 07:31

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Czernikówko dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości: „Kostkowo - część wsi Czernikówko” i „Wały - część wsi Czernikówko”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-12 16:49

ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Czernikowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-12 16:39

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-24 13:27

ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-27 12:27

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-04-12 16:34

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-24 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1194
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-21 14:42