Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2014 roku o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 249509 – 2014 z dnia 02.12.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze”
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
wykonanie usług odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie 2014/2015. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Termin składania ofert upływa 21 listopada 2014 r. o godz. 9.05.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo – organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 21 października 2014 roku o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo – dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia” Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 października 2014 roku o godz. 10.00.
 • -

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 204357 – 2014 z dnia 26.09.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.
 • -

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 204357 – 2014 z dnia 26.09.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie – dokończenie robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 01 października 2014 roku o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Roboty remontowe i termoizolacyjne istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Czernikowie - dokończenie robót. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 30 września 2014 roku o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
dostawa paliwa - peletu drzewnego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 21 sierpnia 2014 roku do godz. 11.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 159719 – 2014 z dnia 23.07.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 lipca 2014 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 136619 – 2014 z dnia 26.06.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Poprawa jakości życia oraz stymulowanie aktywności społecznej mieszkańców wsi poprzez przebudowę i budowę świetlic w miejscowościach Osówka, Witowąż i Steklin.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 27 czerwca 2014 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej Nr 101123C w miejscowości Czernikówko. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 02 lipca 2014 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 26 maja 2014 r. o godz. 10.00.
 • -

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 105647 - 2014 z dnia 16.05.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.
 • -

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 105647 - 2014 z dnia 16.05.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Budowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK” wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 06 maja 2014 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 72699 - 2014 z dnia 03.04.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 78273 - 2014 z dnia 10.04.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 78273 - 2014 z dnia 10.04.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
„Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo oraz świetlic wiejskich w m. Czernikowo i Steklinek”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 10 marca 2014 r. o godz. 14.00.
 • -

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 41711 - 2014 z dnia 28.02.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo oraz świetlic wiejskich w m. Czernikowo i Steklinek”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2014 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 28649 – 2014 z dnia 13.02.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo w 2014 roku”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2014 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2014 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8947 – 2014 z dnia 15.01.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8947 – 2014 z dnia 15.01.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 61142
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-11 10:19