Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2014 roku o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 249509 – 2014 z dnia 02.12.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze”

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
wykonanie usług odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie 2014/2015. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Termin składania ofert upływa 21 listopada 2014 r. o godz. 9.05.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czernikowo – organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 21 października 2014 roku o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo – dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia” Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 października 2014 roku o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 204357 – 2014 z dnia 26.09.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 204357 – 2014 z dnia 26.09.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie – dokończenie robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 01 października 2014 roku o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Roboty remontowe i termoizolacyjne istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Czernikowie - dokończenie robót. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 30 września 2014 roku o godz. 10.00.

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
dostawa paliwa - peletu drzewnego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 21 sierpnia 2014 roku do godz. 11.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 159719 – 2014 z dnia 23.07.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 lipca 2014 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 136619 – 2014 z dnia 26.06.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Poprawa jakości życia oraz stymulowanie aktywności społecznej mieszkańców wsi poprzez przebudowę i budowę świetlic w miejscowościach Osówka, Witowąż i Steklin.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 27 czerwca 2014 r. o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej Nr 101123C w miejscowości Czernikówko. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 02 lipca 2014 r. o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 26 maja 2014 r. o godz. 10.00.

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 105647 - 2014 z dnia 16.05.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 105647 - 2014 z dnia 16.05.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Budowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK” wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 06 maja 2014 r. o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 72699 - 2014 z dnia 03.04.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 78273 - 2014 z dnia 10.04.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 78273 - 2014 z dnia 10.04.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
„Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo oraz świetlic wiejskich w m. Czernikowo i Steklinek”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 10 marca 2014 r. o godz. 14.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 41711 - 2014 z dnia 28.02.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo oraz świetlic wiejskich w m. Czernikowo i Steklinek”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2014 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 28649 – 2014 z dnia 13.02.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo w 2014 roku”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2014 r. o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2014 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8947 – 2014 z dnia 15.01.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8947 – 2014 z dnia 15.01.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34067
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3715303
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl