Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/237 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 13:45

UCHWAŁA Nr XXX/238 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021-2031

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-14 08:56

UCHWAŁA Nr XXX/239 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 13:49

UCHWAŁA Nr XXX/240 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernikowo na lata 2021-2025”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 14:06

UCHWAŁA Nr XXX/241 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 14:09

UCHWAŁA Nr XXX/242 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 14:13

UCHWAŁA Nr XXX/243 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 14:16

UCHWAŁA Nr XXX/244 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 14:20

UCHWAŁA Nr XXX/245 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernikowo w ciągu dróg powiatowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 14:24

UCHWAŁA Nr XXX/246 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-10-05 14:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1288
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-14 08:57