Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2020 r.

Lp. Data wpływu  Przedmiot wniosku
1. 16.01.2020  Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie” - dokumentacja
2. 20.01.2020  Sposób rozpatrzenia petycji
3. 20.01.2020  Raport o stanie Gminy
4. 23.01.2020  Urządzenia badające jakość powietrza
5. 13.02.2020  Informacja o zameldowaniu
6. 17.02.2020  Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - ankieta
7. 20.02.2020  Odpady – nieruchomość w Witowężu
8. 04.03.2020  Zadłużenie Gminy, wynagrodzenia, publikacja w BIP
9. 04.03.2020  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
10. 05.03.2020  Energia elektryczna – cena i obowiązująca umowa
11. 09.03.2020  Rezerwa subwencji oświatowej
12. 31.03.2020  Zwierzęta w schronisku
13. 07.04.2020  Postępowania administracyjne dot. decyzji środowiskowych i warunków zabudowy, MPZP
14. 14.04.2020  System bezpieczeństwa informacji - ankieta
15. 27.04.2020  Przekazanie informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
16. 29.04.2020  Informacje dotyczące zamówienia publicznego IWP.271.1.1.2020
17. 08.05.2020  Dane dotyczące energii elektrycznej i Punktów Poboru Energii
18. 11.05.2020  Zamówienia publiczne od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
19. 14.05.2020  Dane dotyczące placówek oświatowych
20. 18.05.2020  Bezpańskie zwierzęta na terenie Gminy w latach 2012 – 2019
21. 20.05.2020  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
22. 20.05.2020  Podatek rolny i leśny
23. 21.05.2020  Budżet obywatelski ZBO
24. 21.05.2020  Internet rzeczy
25. 12.06.2020  Dane dotyczące urzędujących wójtów ( 1990-2020 ), zastępców (2002-2020 ), członków zarządu ( 1990-2002), sekretarzach (1990-2020), przewodniczących RG (1990-2020)
26. 12.06.2020  Ankieta dotycząca elektromobilności
27. 15.06.2020  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
28. 25.06.2020  Wynagrodzenie i wykształcenie pracowników
29. 30.06.2020  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
30. 8.07.2020  Audyt stron internetowych
31. 8.07.2020  Uzdatnianie wody
32. 16.07.2020  Rezerwa subwencji oświatowej
33. 21.07.2020  Audyt
34. 30.07.2020  Cmentarze żydowskie
35. 31.07.2020  Zabytki
36. 31.07.2020  Sprawozdania do GUS
37. 3.08.2020  Dezynfekcja-informacje
38. 6.08.2020  Systemy dla sygnalistów-ankieta
39. 19.08.2020  Audyt stron internetowych
40. 20.08.2020  Wierzytelności jst i jednostek organizacyjnych
41. 21.08.2020  Napisy dla niesłyszących
42. 31.08.2020  System informacji prawnej
43. 5.09.2020  Koszty utrzymania urzędu
44. 14.09.2020  Rejestry
45. 17.09.2020  Obligacje
46. 21.09.2020  BIP
47. 22.09.2020  Projekty unijne, BIP
48. 28.09.2020  Cyfryzacja gmin
49. 28.09.2020  Maseczki/przyłbice
50. 21.10.2020  Cmentarze żydowskie
51. 28.10.2020  Sołtysi Gminy Czernikowo
52. 28.10.2020  Postępowania o decyzję środowiskową i warunki zabudowy dla farm fotowoltaicznych
53. 3.11.2020  Inspektor ochrony danych osobowych, ochrona informacji niejawnych
54. 23.11.2020  Farmy fotowoltaiczne
55. 24.11.2020  Praca zdalna w urzędzie
56. 2.12.2020  Farma fotowoltaiczna
57. 7.12.2020  Audyt bezpieczeństwa
58. 7.12.2020  Firmy asenizacyjne
59. 15.12.2020  Tereny pod farmy fotowoltaiczne
60. 18.12.2020  Gospodarka mieszkaniowa
61. 21.12.2020  Nieruchomości Gminy

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-28 14:25
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-15 13:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2400
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-15 13:37