Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XLVII/363/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 13:33

UCHWAŁA NR XLVII/364/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2023-2035

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 13:42

UCHWAŁA NR XLVII/365/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 13:44

UCHWAŁA NR XLVII/366/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Dzierżączka

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 13:45

UCHWAŁA NR XLVII/367/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Lisiny

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 13:46

UCHWAŁA NR XLVII/368/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Mień

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 13:47

UCHWAŁA NR XLVII/369/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Steklin-Kolonia

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 13:49

UCHWAŁA NR XLVII/370/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 13:50

UCHWAŁA NR XLVII/371/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo do szkół i przedszkoli

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 14:03

UCHWAŁA NR XLVII/372/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 14:04

UCHWAŁA NR XLVII/373/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-23 14:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 662
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-23 14:06