Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/204 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernikowo wotum zaufania za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:14

UCHWAŁA Nr XXVI/205 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:15

UCHWAŁA Nr XXVI/206 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:16

UCHWAŁA Nr XXVI/207 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:21

UCHWAŁA Nr XXVI/208 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2021-2031

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:23

UCHWAŁA Nr XXVI/209 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/151/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zmienionej uchwałą nr IX/84/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 października 2019 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:25

UCHWAŁA Nr XXVI/210 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:27

UCHWAŁA Nr XXVI/211 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:30

UCHWAŁA Nr XXVI/212 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132 C Mazowsze - Kijaszkowo” – przygotowanie dokumentacji technicznej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:32

UCHWAŁA Nr XXVI/213 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2132 C Mazowsze ”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:34

UCHWAŁA Nr XXVI/214 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044C w zakresie budowy przejść dla pieszych”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:36

UCHWAŁA Nr XXVI/215 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 od drogi krajowej Nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:39

UCHWAŁA Nr XXVI/216 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą ’’Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej łuku tęczowego kościoła św. Marcina w Mazowszu” przy zabytku Kościoła pw. św. Marcina wpisanym do rejestru zabytków, adres Mazowsze 1, Gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:40

UCHWAŁA Nr XXVI/217 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czernikowo do Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:42

UCHWAŁA Nr XXVI/218 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Czernikowo w spółkach prawa handlowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:44

UCHWAŁA Nr XXVI/219 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez partię Przebudzeni Konsumenci z dnia 5 maja 2021 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:45

UCHWAŁA Nr XXVI/220 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany nawierzchni drogi gminnej nr 101105C w kierunku Trutowa oraz 101144C w kierunku Dąbrówki na asfaltową

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:47

UCHWAŁA Nr XXVI/221 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2021 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 12:50

UCHWAŁA Nr XXVI/222 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Czernikowo oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:09

UCHWAŁA Nr XXVI/223 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Czernikowo oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:11

UCHWAŁA Nr XXVI/224 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czernikowo od Gminy Kikół części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:12

UCHWAŁA Nr XXVI/225 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernikowo na rok szkolny 2021/2022

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:14

UCHWAŁA Nr XXVI/226 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie w Żłobku ,,Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:15

UCHWAŁA Nr XXVI/227 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czernikowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:16

UCHWAŁA Nr XXVI/228 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:17

UCHWAŁA Nr XXVI/229 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:24

UCHWAŁA Nr XXVI/230 /2021 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 13:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1900
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-05 08:30