Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zarządzenie NR 135/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie aktualizacji Zakładowego Planu Kont

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-03 14:16

Zarządzenie NR 134/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-30 09:52

Zarządzenie NR 133/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-29 14:49

Zarządzenie NR 132/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-29 08:43

Zarządzenie NR 131/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-29 08:35

Zarządzenie NR 130/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-04 07:51

Zarządzenie NR 129/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-27 09:42

Zarządzenie NR 128A/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-13 11:45

Zarządzenie NR 128/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-22 12:27

Zarządzenie NR 127/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 zgromadzonych na wydzielonym rachunku na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-27 09:36

Zarządzenie NR 126/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-04 07:46

Zarządzenie NR 125/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-27 09:26

Zarządzenie NR 124/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-15 14:59

Zarządzenie NR 123/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-07 14:17

Zarządzenie NR 122/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-05 08:45

Zarządzenie NR 121/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-27 08:47

Zarządzenie NR 120/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-07 07:53

Zarządzenie NR 119/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 zgromadzonych na wydzielonym rachunku na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-27 08:42

Zarządzenie NR 118/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie aktualizacji Zakładowego Planu Kont

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-27 08:37

Zarządzenie NR 117a/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-07-14 07:10

Zarządzenie NR 117/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-24 14:23

Zarządzenie NR 116/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-21 14:36

Zarządzenie NR 115/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-18 10:39

Zarządzenie NR 114/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-18 11:43

Zarządzenie NR 113/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 zgromadzonych na wydzielonym rachunku na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-12-27 08:33

Zarządzenie NR 112/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-16 15:03

Zarządzenie NR 111/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-10 13:16

Zarządzenie NR 110/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-10 14:01

Zarządzenie NR 109/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2023 rok i projektu WPF na lata 2023-2035

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-25 08:59

Zarządzenie NR 108/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 zgromadzonych na wydzielonym rachunku na realizację wypłat dodatku węglowego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-28 12:42

Zarządzenie NR 107/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-02 16:27

Zarządzenie NR 106/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za III kwartał 2022 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-26 12:38

Zarządzenie NR 105/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-02 07:44

Zarządzenie NR 104/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lisiny dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Lisiny - przysiółek wsi Osówka” na „Lisiny - wieś”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-20 11:34

Zarządzenie NR 103/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Steklin-Kolonia dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Steklin-Kolonia - przysiółek wsi Steklin” na „Steklin-Kolonia - wieś”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-20 11:32

Zarządzenie NR 102/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Mień dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Mień - przysiółek wsi Skwirynowo” na „Mień - wieś”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-20 11:31

Zarządzenie NR 101/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dzierżączka dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Dzierżączka - przysiółek wsi Skwirynowo” na „Dzierżączka - wieś”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-20 11:30

Zarządzenie NR 100/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 października 2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-02 07:51

Zarządzenie NR 99/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-26 12:42

Zarządzenie NR 98/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-26 12:52

Zarządzenie NR 97/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w miejscowości Czernikowo - Etap I”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-11 12:05

Zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-10 07:25

Zarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-06 12:47

Zarządzenie nr 94/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-06 12:42

Zarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-06 14:20

Zarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Moje czyste powietrze - dbam o powietrze, którym oddycham” - wierszyk/rymowanka o ochronie powietrza.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-27 13:08

Zarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-06 12:38

Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-06 14:11

Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 zgromadzonych na wydzielonym rachunku na realizację wypłat dodatku węglowego.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-28 12:36

Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-27 07:32

Zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 września 2022 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernikowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-27 07:27

Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, a także do weryfikacji wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-05 08:51

Zarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-06 12:34

Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-16 12:43

Zarządzenie nr 83/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-14 12:32

Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-14 12:28

Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-04 14:55

Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych obejmujących przyjęcie Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-13 09:32

Zarządzenie nr 79/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-07 07:29

Zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-07 16:52

Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-07 16:38

Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-07 16:25

Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-01 07:00

Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic w miejscowościach Czernikowo i Witowąż”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-01 07:08

Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-01 13:47

Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-01 14:01

Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-08-24 13:42

Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-08-24 13:36

Zarządzenie nr 69/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Czernikowie oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-08-24 12:16

Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-08-24 12:14

Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-08-24 13:28

Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia czasowo pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie i udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-11-02 08:03

Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernikowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-08-03 08:46

Zarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-28 13:13

Zarządzenie nr 63/2022 WWójta Gminy Czernikowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-28 13:12

Zarządzenie nr 62/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za II kwartał 2022 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-28 13:11

Zarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-22 11:18

Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-22 11:16

Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-22 11:14

Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-22 11:12

Zarządzenie nr 57/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-22 11:09

Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-22 11:04

ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-15 12:06

ZARZĄDZENIE NR 54/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-15 12:21

ZARZĄDZENIE NR 53/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-08 08:53

ZARZĄDZENIE NR 52/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-06 06:57

ZARZĄDZENIE NR 51/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-06 06:51

ZARZĄDZENIE NR 50/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-06 07:06

ZARZĄDZENIE NR 49/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie za 2021 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-07-06 07:12

ZARZĄDZENIE NR 48A/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-13 12:21

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Steklin przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-23 09:08

ZARZĄDZENIE NR 47A/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-01-13 12:26

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu IT dla szkół do nauki zdalnej oraz zakup zabezpieczenia UTM w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-24 09:55

ZARZĄDZENIE NR 46/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-23 12:13

ZARZĄDZENIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt rolny stanowiący własność Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-21 07:32

ZARZĄDZENIE NR 44/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101112C w miejscowości Steklinek”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-14 11:26

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-14 12:12

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-14 12:24

ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w obrębie Czernikowo przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-30 14:49

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-30 14:59

ZARZĄDZENIE NR 39/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-31 13:53

ZARZĄDZENIE NR 38/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-31 13:49

ZARZĄDZENIE NR 37/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-27 08:24

ZARZĄDZENIE NR 36/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-31 13:39

ZARZĄDZENIE NR 35/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-17 12:58

ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-17 12:56

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-16 12:49

ZARZĄDZENIE NR 32/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-16 12:47

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-18 14:15

ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Restauracja drewnianej chaty kantora we Włęczu - Etap III”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-12 12:13

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-02 11:04

ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-02 10:06

ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za I kwartał 2022 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-25 08:52

ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu „Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze - na potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID -19”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-20 14:32

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-20 10:20

ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czernikowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-20 08:22

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowań

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-19 08:13

ZARZĄDZENIE NR 22/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 07:27

ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2021-2031 za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-04 12:36

ZARZĄDZENIE NR 20A/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach związanych ze świadczeniami pieniężnymi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-06-14 11:20

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-29 09:23

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w gminie Czernikowo - edycja II - rok 2022”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-23 15:52

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-22 10:23

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-22 12:09

ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referent ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-15 12:00

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-14 13:43

ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-14 11:48

ZARZĄDZENIE NR 13/1/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czernikowo oraz PSZOK w Jackowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-22 12:00

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-01 12:32

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernikowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-23 13:12

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-23 14:15

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-22 12:58

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-18 10:44

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za IV kwartał 2021 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-21 10:14

ZARZĄDZENIE NR 7/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk kwalifikacji INF.02”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-04 13:04

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-03 09:13

ZARZĄDZENIE NR 5/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-25 10:16

ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-19 07:27

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-13 14:56

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Skwirynowo przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-13 10:57

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-13 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2556
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-14 07:11