Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 35/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-17 12:58

ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-17 12:56

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-16 12:49

ZARZĄDZENIE NR 32/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-16 12:47

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-18 14:15

ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Restauracja drewnianej chaty kantora we Włęczu - Etap III”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-12 12:13

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-02 11:04

ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-02 10:06

ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za I kwartał 2022 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-25 08:52

ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu „Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze - na potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID -19”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-20 14:32

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-20 10:20

ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czernikowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-20 08:22

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowań

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-19 08:13

ZARZĄDZENIE NR 22/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-11 07:27

ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2021-2031 za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-04 12:36

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-29 09:23

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w gminie Czernikowo - edycja II - rok 2022”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-23 15:52

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-22 10:23

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-22 12:09

ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referent ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-04-15 12:00

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-14 13:43

ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-14 11:48

ZARZĄDZENIE NR 13/1/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czernikowo oraz PSZOK w Jackowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-22 12:00

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-01 12:32

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernikowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-23 13:12

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-23 14:15

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-22 12:58

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-18 10:44

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za IV kwartał 2021 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-21 10:14

ZARZĄDZENIE NR 7/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk kwalifikacji INF.02”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-04 13:04

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-02-03 09:13

ZARZĄDZENIE NR 5/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-25 10:16

ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-19 07:27

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-13 14:56

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Skwirynowo przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-13 10:57

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-13 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 762
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-18 14:16