Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Zawiadomienia o wyborze oferty

2009

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-07-15 09:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:38
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „ dostawa energii elektrycznej do budynków i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Energa Obrót SA
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk
(Oferta nr 1)
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 349974 – 2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 147015 – 2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu”.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej oraz chodnika zlokalizowanej na terenie Gminy Czernikowo”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr post. 289244 - 2009.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Czernikowo – Witowąż na terenie Gminy Czernikowo”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr post. 288856 - 2009
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 230710 – 2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2009/2010”.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 126504 – 2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę studni głębinowej w miejscowości Osówka Gmina Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi powiatowej Nr 2047C do granicy Gminy Kikół w Suminie o długości 2 713,03 m”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr post. 121956 - 2009.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont, odnowa i wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych Gminy Czernikowo”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr post. 110058 - 2009.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Postępowanie o zamówienie nr: 68996 - 2009
 • -
Zawiadomienie o wyniku postępowania – część II zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Postępowanie o zamówienie nr: 68996 - 2009
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i transport kruszywa na drogi gminne Gminy Czernikowo
W związku z protestem spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INCO” Sp. z o.o. Falęcin Wójt Gminy Czernikowo uwzględniając protest unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu i zdecydował o powtórnej ocenie ofert oraz powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej. Przetarg wygrała firma:

Handel i Usługi Transportowe
„TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski
Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo
 • Herb Gminy Czernikowo
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.
W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu, poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym otrzymają wsparcie.
Dodatkowo informuję, że wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu to 49.000 zł.
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty
Wójt Gminy Czernikowo.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Dostawa i transport kruszywa i żużla na drogi gminne Gminy Czernikowo” w części dotyczącej dostawy i transportu żużla, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 Dobre

 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Wójt Gminy Czernikowo, informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Dostawa i transport kruszywa i żużla na drogi gminne Gminy Czernikowo”, w części dotyczącej dostawy i transportu kruszywa wybrał do realizacji zamówienia ofertę , którą złożyła firma:

Handel i Usługi Transportowe
„TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski
Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo
 • Herb Gminy Czernikowo
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „ dostawa energii elektrycznej do budynków i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
Ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35903
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:38