Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Czernikowo, działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust, 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, nie później niż do dnia 8 lipca 2021 r. do godziny 13:45.

Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: info@czemiknwn.pl

drukuj (Zaproszenie do składania ofert)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 07:27

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 roku

drukuj (Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 roku)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 07:24

Sprawozdania budżetowe - 2020 rok

drukuj (Sprawozdania budżetowe - 2020 rok)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 07:10

Pytania i odpowiedzi

drukuj (Pytania i odpowiedzi)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-06 10:13

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-07-12 07:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2067
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-12 07:21